İLETİŞİM

BLOG

KARİYER

ÇALIŞMA ALANLARI

EKİBİMİZ

HAKKIMIZDA

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

HABER BÜLTENİ ÜYELİĞİ 

RANDEVU TALEP FORMU

Form gönderiliyor...

Form Alındı.

Form alındı.

BLOG

Eklenme Tarihi : 04 Aralık 2016

Bu Yazıyı Paylaşın :

İşbaşı Eğitim Programı

 

YazarBülent BOZKURT, SMMMMali Müşavirbulent@citil.av.tr+90 212 909 19 52-107İşbaşı Eğitim programının hem işçi hemde işveren açısından önemli bir teşvik uygulaması olup yazımızda dikkat çeken hususlar paylaşılacaktır.

 

Programa Katılan Kişilerin İstihdam Edilmesi Durumunda Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

 

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;  18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan program sonrasında üç ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

Ayrıca, programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı getirilmektedir.

 

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi:

 

Azami 320 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saattir.

 

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları:

 

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 •  15 yaşını tamamlamış olmak,
 •  İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
 •  Emekli olmamak,
 •  Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 •  İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

 

Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

 

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler:

 

 •  Katılımcı zaruri gideri (Günlük 50 TL)
 •  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
 •  Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri.

 

Gerekli Belgeler:

 

İşyeri:

 • SGK
 • Son 3 ay Sgk tahakkukları,
 • Son 3 ay Sgk hizmet dökümleri,
 • Maliye
 • Vergi Levhası
 • Oda:
 • Ticaret odası / Bağlı bulunan odadan Faaliyet Belgesi
 • Ana Faaliyet Kodu
 • Kuruluş Tarihi
 • Açık Adres

 

İşveren:

 • Sabit telefon , cep
 • E mail,
 • Yetkili T.C. kimlik , isim – soy isim , öğrenim durumu,
 • İkametgah,
 • İşlemlerin takibi vekaleten yapılacaksa vekalet;
 • Vekalette özellikle : “ T.C. hudutlarındaki Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ve Hizmet Merkezlerinde İş Başı Eğitim Programları ile alakalı her türlü sözleşmeyi imzalamaya, … “ geçmeli.

 

Aday Bilgileri:

 • Meslek
 • Mezuniyet,
 • Kimlik Fotokopisi;
 • T.C. Kimlik,
 • Mesleki Kimlik

 

Başvuru Evrakları:

 • Dilekçe
 • Ön talep formu
 • Çalışan sayısı taahhütname
 • Sözleşme

 

İş Kur Takip :

 •  İş Kur numara ve şifresi,
 •  Aylık İş Kur çizelgesi,
 •  Aylık devam çizelgesi,

Yazar

Bülent BOZKURT, SMMM

Mali Müşavir

+90 212 909 19 52-107

Bu Yazıyı Paylaşın :

A: Büyükdere Cad.  Bentek Plaza No: 47 / 41-42-43-44  Şişli, İstanbul          P:           T: +90 212 909 19 52