Kadının iş hayatında ve sosyal hayatta yerini bulduğu modern toplumlarda evlendikten sonra kadınların eşlerinin soyadlarını…

Başarılı bir yatırımcısınız, yurtdışında bir hayat kurmak istiyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? O halde…

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Kitle Fonlaması Tebliği) uyarınca yetkilendirilen kitle fonlama platformlarının ; Tüzel…

12/06/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun…

Günümüzde sosyal medyanın neredeyse herkes tarafından kullanılması ve en büyük kitle iletişim ve etkileşim araçlarından…

UETS –ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ NEDİR? 7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 06.12.2018…

Ülkemizde ve dünyada bazı markalar vardır ki sektörde ilk olmanın avantajıyla marka ile ürün adeta…

1/5/2021 tarih 31471 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Nuh Naci Yazgan…

Dünya ile paralel olarak ülkemizde de kripto varlık kullanımının artması nedeniyle kripto varlıklar hakkında düzenlemeler…

Devre mülk mağduru olmamak için haklarınızı bilmelisiniz. Yılın on beş günü veya daha uzun bir döneminde…

30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik…

G-87 Tahdit kodu ile kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakınca görülen yabancıların yurda girmesinin…

Page 1 of 61 2 3 6