Uluslararası Patent (PCT) Nedir?

Uluslararası Patent (PCT) Nedir?

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer 

alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt 

edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı 

yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka 

şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı ayrı bir korumaya ihtiyaç 

duymaktadır. Türk Hukuk sisteminde markaların oluşturulması ve korunması Türk 

Patent Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Uluslararası alanda ise Dünya Fikri 

Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) ile diğer ülkelerin 

ulusal patent ofisleri nezdinde marka ve patent işlemleri yürütülmektedir. 

Uluslararası patent ise, üye ülkelerin bir araya gelerek anlaşma yapması üzerine bir 

buluşun, birden çok ülkede korunması kolaylaştıran bir antlaşmadır. Halihazırda 

söz konusu anlaşmaya 144 ülke taraf durumdadır. Yani buluşunuz hakkında 

uluslararası patent alındığında söz konusu patentin 144 ülke nezdinde korunması 

için başvuru hakkına sahip olunmaktadır. Bu antlaşmanın ismi PCT (Patent 

Cooperation Treaty) yani Patent İşbirliği Antlaşmasıdır. 

Söz konusu antlaşma WIPO şeklinde kısaltılan uluslararası bir örgüt tarafından 

uygulanmaktadır. Dünyada dengeli ve ulaşılabilir bir fikri mülkiyet sistemi 

oluşturabilmek ve yönetebilmek için oluşturulmuş uluslararası kuruluşların en başta 

geleni WIPO yani Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ dür. 14 Temmuz 1967 tarihinde 

Stockholm’de imzalanan sözleşme ile kurulan örgütün merkezi İsviçre’nin Cenevre 

kentindedir. Bu nedenle uluslararası patent başvuruları İsviçre Frangı üzerinden 

yapılmaktadır. 

Buluş ile ilgili başvurunun WIPO tarafından yayınlanmasından sonra, başvuru 

sahibi ilk başvuru tarihinden (varsa rüçhan tarihinden) itibaren 30 ay içinde üye 

ülkelerin her birine başvuruda bulunma hakkı elde etmiş olmaktadır. Bu 

noktadaki en önemli kazanç şudur ki; başvurucunun her ülkede ayrı ayrı araştırma 

raporu hazırlatmak zorunda kalmayacağından ötürü hem zaman hem de mali 

yönden ciddi bir tasarruf etmesi söz konusu olacaktır. Küreselleşmenin hızını 

arttırdığı ve markaların dünya geneline yayıldığı göz önüne alındığında onlarca ülkede ayrı ayrı rapor hazırlatmak yerine tek bir başvuru yaparak patent tescili 

yapmak yaklaşık %90 oranında bir tasarruf sağlayacaktır. 

Ancak bu noktada dikkat edilmelidir ki uluslararası patent başvurusu yapmış olmak, 

her ülkede patent hakkı elde edilmiş anlamına gelmemektedir. Sadece üye ülkelere 

başvuruda bulunma hakkı kazandırmaktadır. 

TÜBİTAK Teşviki 

Başvurucular patent teşvikleri kapsamında her bir uluslara arası patent başvurusu 

için TÜBİTAK teşvikinden 2000 İsviçre Frangı miktarınca faydalanabilirler. 

Gerekli formu doldurmak ve belgeleri başvuru esnasında vermek teşvikten 

yararlanmak için yeterlidir. 

Uluslararası Patent Başvurusu 

Patent başvurusu yapmak isteyen buluş sahipleri veya şirketler direkt olarak 

WIPO’ya başvuru yapabilecekleri gibi Türkiye’de mukim özel ve tüzel kişilikler 

ile Türk vatandaşları Türk Patent Enstitüsüne başvuru yapabilir. 

Başvuru ve Kabul Süreci 

- Kabül Ofisi olarak TURKPATENT’e başvuru yapılır. 

- TURKAPTENT’ e yapılan PCT başvurusu kayıt için WIPO’ ya gönderilir. 

- Araştırma raporu başvuru sahibinin isteğine göre TURKPATENT veya EPO 

tarafından hazırlanır. 

- Başvuru sahibine WIPO ve TURKPATENT/EPO tarafından alındı belgesi 

gönderilir. 

- Araştırma raporu TURKPATENT/EPO tarafından başvuru sahibine gönderilir 

- Başvuru WIPO tarafından yayınlanır.

 

TPE Patent Başvurusunda Gerekli Evraklar 

- Başvuru formu (TPE-P-103) 

- Başvuru ücreti dekontu 

- Yıllık ücretin/ücretlerin dekontu 

- Uluslararası araştırma raporu 

- Tarifname 

- İstemler 

- Özet 

- Resimler (zorunlu değil) 

Tüm bu kurumlar ve ilgili mevzuat ışığında Marka ve Patent hukuku alanında her 

türlü fikri mülkiyetin korunması, taklitle mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve 

fikri ve sınaî mülkiyet portföyünün hem Türkiye'de hem de yurtdışında yönetilmesi 

konularında alanında uzman kişilerce verilmesi gereken avukatlık ve hukuki 

danışmanlık hizmeti alınması marka ve patentin korunmasını sağlayacaktır. 

Marka ve Patent Hukuku alanında Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak sunduğumuz 

hizmetler: 

• Marka ve patent vekilliği 

• Uluslar Arası Patent Başvurusu 

• Marka ve patent tescil işlemleri 

• Üçüncü kişilerin marka başvurularına karşı itiraz işlemleri ve yapılan itirazlara 

cevap verilmesi 

• Marka koruma süresinin sona ermesi 

• Lisans rekabet ihlallerini takip etmek 

• Fikri mülkiyet anlaşmalarının (takibat, lisans, devir, franchising, distribütörlük 

anlaşmaları) müzakeresi 

• Fikri mülkiyet anlaşmalarının hazırlanması, 

• Fikri mülkiyet anlaşmalarının yorumlanması

Fikri mülkiyet anlaşmalarının ifası 

• Marka vekilliği 

• Marka ve patentlerin devri 

• Korsan, taklit ve kullanım araştırmaları 

• Fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları 

• Haksız rekabet davaları

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler