Ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin sınır dışı etme kararı alınabilmesi, sınır dışı etme prosedürü ve sınır dışı etme kararına karşı başvurulabilecek yargı yolları 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile belirlenmiştir. İlgili kanunun 54. Maddesinde sınır dışı edilecek kişiler sayılmıştır. Madde şu şekildedir: Sınır dışı etme kararı alınacaklar; MADDE 54 – (1) Aşağıda…

Anayasada koruma altına alınan sözleşme yapma özgürlüğü çerçevesinde eğer sözleşmenin geçerliliğine ilişkin bir geçerlilik şartı getirilecekse bunun kanunla düzenlemesi gerekmektedir. Hukuk sistemimizde uygulanan temel kural sözleşme serbestisidir. Ancak hukuk sistemimiz taşınmaz mülkiyetinin devrini konu eden sözleşmeleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 237. Maddesindeki hükümle resmi şekle tabi kılmıştır. Uygulamada ise gerek yatırım amacıyla gerekse temel…

Çitil Avukatlık Ortaklığı , uzman kadrosu ile birlikte kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen kanunun hem kanun tasarısı aşmasında hem de  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bilfiil uygulanması aşamasında yer almış ve kanununun ilk uygulamasından kaynaklı tüm zorlukları ile mücadele ederek bir takım yeni düzenlemelerde ve…

Spor hukuku sporcu, kulüp ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukuki çözümler bulmayı amaçlayan bir hukuk alanıdır. Avukatlık Ortaklığı’nın, tüm spor branşlarını kapsayarak bu alanda sunduğu faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz : Menajerlik sözleşmelerinin denetimi ve hazırlanması Spor hukuku ile ilgili ana sözleşmelerinin hazırlanması Sporcuların lisans alması ve transfer süreçlerinin takibi Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında…

Çitil Avukatlık Ortaklığı , vergi hukuku alanında uzman avukat, mali müşavir ve yeminli mali müşavir kadrosu ile uluslararası alanda faaliyet gösteren şahıs ve şirket müvekkillerine ve mükelleflerine Avukatlık, Danışmanlık ve Mali Müşavirlik hizmeti vermektedir. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıda belirtildiği gibidir; Şirket mizanlarının usulüne uygun eksiksiz bir şekilde hazırlanması, Şirket ön muhasebe sistemlerinin kurulması, Mali…

Toplumun temeli olan aile, başta Anayasa olmak üzere kanunlarla düzenlenmiş ve koruma altına alınmış bir kurumdur. Aile Hukuku, Medeni Hukuk içerisinde yer alan, aile içi ilişkileri ve ailenin dış ilişkilerini düzenlemekte olan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak, aile hukuku alanında uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. Aile Hukuku alanında sayılabilecek başlıca ihtilaf ve davalar:…

Çitil Avukatlık Ortaklığı , alanında uzman akademisyen ve avukat kadrosu ile müvekkillerine soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (mahkeme) aşamasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu zamana kadar çok sayıda soruşturma ve kovuşturma dosyasında müşteki/katılan vekilliği yapılmış ve şüpheli/sanık müdafiliği üstlenilmiştir. Çitil Avukatlık Ortaklığı, kamu oyuna yansımış Ergenekon davası, Balyoz davası, Islak imza davası, Şike davası  son…

Çitil Avukatlık Ortaklığı, inşaat, bilişim, petrol, tekstil, taşımacılık, enerji, turizm-organizasyon, mühendislik-mimarlık, sağlık, otomotiv, bankacılık, finans, sigorta, sinema alanlarında faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli ulusal ve uluslararası şirketlere avukatlık ve sürekli danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Şirket kuruluş Birleşme Devralma Bölünme İşlem öncesi denetim (koruyucu hukuk) Nevi değiştirme Sermaye artırımı-indirim Şirket yönetim şemasının çıkarılması Ortaklar arası…

logo-footer