Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 Pandemisinin ülkemizde sosyal ve ekonomik hayatı önemli derecede olumsuz etkilediği gerçeğini her geçen gün daha da fazla hissetmekteyiz. Söz konusu salgın hastalığın yayılımının engellenmesi ve olağan hayata en yakın zamanda geçilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları toplumun tedbirler alması hususunda düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de Milli Eğitim Bakanlığı…

Gelişen günümüz teknolojisiyle hızlı bir ilerleyişte olan bilişim sistemleri beraberinde bir hukuki düzenleme ihtiyacı da getirmiştir. Bu ihtiyaca cevaben ortaya çıkan bilişim hukuku, söz konusu alana ilişkin hukuki düzenlemeler getirmekle beraber bilişim suçlarına ilişkin olarak da cezai düzenlemeler içermektedir. Bilişim hukukunun temelini internet hukuku ve ifade özgürlüğü oluşturmaktadır. Özellikle günümüzde internet kullanımının artmasıyla bu alanda…

logo-footer