Eşya Hukuku,  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen eşya statüsüne haiz olan şeyler ile kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır. Müvekkillerimize, taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki haklarının kurulması ve korunması noktasında uzman kadromuzla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu hususta başlıca faaliyette bulunduğumuz hizmetlerimiz: • Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması,…

logo-footer