Ülkemizde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına ilişkin sınır dışı etme kararı alınabilmesi, sınır dışı etme prosedürü ve sınır dışı etme kararına karşı başvurulabilecek yargı yolları 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile belirlenmiştir. İlgili kanunun 54. Maddesinde sınır dışı edilecek kişiler sayılmıştır. Madde şu şekildedir: Sınır dışı etme kararı alınacaklar; MADDE 54 – (1) Aşağıda…

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 Pandemisinin ülkemizde sosyal ve ekonomik hayatı önemli derecede olumsuz etkilediği gerçeğini her geçen gün daha da fazla hissetmekteyiz. Söz konusu salgın hastalığın yayılımının engellenmesi ve olağan hayata en yakın zamanda geçilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları toplumun tedbirler alması hususunda düzenlemeler yapmaktadır. Bu düzenlemelerden birisi de Milli Eğitim Bakanlığı…

Türk şirketlerinin ve vatandaşlarının globalleşen ve değişen ticari faaliyetlere katılım sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Türk şirketlerinin gerek avantajlı vergi yapılandırmaları gerekse ticareti kolaylaştırıcı sebeplerle yut dışında şirket kurmaları son derece önemlidir. Şirketlerin Uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve global ticarette rol almak adına uluslararası şirket kuruluş işlemlerini Onshore ve Offshore Şirket kuruluşu şeklinde gerçekleştirmekteyiz. Malta onshore şirket…

Moda hukuku, günümüz postmodern toplumunda önemi günden güne artan ve bir iktisadi değeri olan moda endüstrisinin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Bu hukuk prensibi başta Sözleşmeler Hukuku ve Fikri Mülkiyet olmak üzere, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku gibi birçok hukuk dalını bünyesinde barındırmaktadır. Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak alanında…

Kamu yararı gözeten bir alan olan İdare Hukuku, idarenin işlem ve eylemlerini düzenlemektedir. İdarenin bireyler üzerinde etkisi olan işlem ve eylemleri hukuka ayrılık teşkil ettiğinde bu aykırılığın giderilmesi için İdari Yargıya başvurulmaktadır. Çitil Avukatlık Ortaklığı alanında uzman akademisyen ve avukatlarıyla müvekkillerine bu alanda hizmet vermektedir. İdari yargılamaya ilişkin davalar: Yürütmenin durdurulması İdari işlemin iptali Tam…

Eşya Hukuku,  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen eşya statüsüne haiz olan şeyler ile kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenleyen ve koruyan bir hukuk dalıdır. Müvekkillerimize, taşınır ve taşınmaz eşyalar üzerindeki haklarının kurulması ve korunması noktasında uzman kadromuzla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Bu hususta başlıca faaliyette bulunduğumuz hizmetlerimiz: • Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması,…

logo-footer