Bilişim sistemlerinin gelişmesi ile dijital oyunlara ilginin artması dünyada ve ülkemizde yeni bir pazar oluşturmuştur.  bu yeni pazarın ihtiyaçlarına cevaben oluşan spesifik bir hukuk dalı olan Oyun Hukuku, içerisinde Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku gibi birçok alanı barındırmaktadır. Türk oyun yazılımcılarının da bu pazara açılmaları ile Türk Hukuk sistemi içerisinde de…

logo-footer