Günümüzde şirketlerin ürünlerini diğerleriyle karşılaştırarak potansiyel müşterilerin dikkatini çekmeleri, yaygın bir pazarlama stratejisidir. Bu tip…

Kanun koyucu, kira sözleşmelerine ilişkin düzenlemelerinde, taraflardan kiracının zayıf durumda olduğu düşüncesinden hareketle, kiracıyı koruyan…

Pay Satış Sözleşmelerinde Escrow Sözleşmesi Escrow Sözleşmesi Nedir? Birleşme veya devralma işlemlerinde sözleşmenin taraflarının edimlerinin…

Erkekler, doğası gereği şiddete ve suç işlemeye daha yatkındır. Bunun üstüne bir de toplumun bunu…

Ticaret hayatında ticari işletme devrine sıklıkla rastlanmaktadır. Ticari işletme devrinden bahsedebilmek için ilk önce ticari…

Ülkemiz, adım adım cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimleri ikinci tura kalmış buşunmaktadır. Demokratik bir seçim sürecinin…

Kentsel dönüşüm, sağlıklı ve güvenli kullanım imkânı olmayan yapı ve alanların değiştirilmesidir. Şehirlerin tarihi ve…

Kadının evlilik sonrası soyadını kullanması meselesi ülkemizde yıllardan beri tartışılan bir husus olmuştur. Türk Medeni…

Uluslararası ticaret piyasasının hızla gelişmesi ve rekabet ortamının artmasıyla birlikte firmalar; yeni piyasalara girebilmek, bu…

Ülkemizde birçok kişi proje üzerinden ön ödemeli konur satışı ile gayrimenkul satın almaktadır. Müteahhit firmalar…

Türkiye’de yazın bir tatil programı planlamak İngiltere’de tatil yapmak ile aynı maliyetlere ulaştı. Bu nedenle…

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle hukukumuza giren iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk bir dava şartı olarak…

Sayfa 11 2 3 27