– YADA –

  SORULARINIZIN CEVABINI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ:

  S
  Avukatlık Anlaşması ne demektir?
  C Her ne çeşit anlaşma yapılırsa yapılsın taraflarının ve şartlarının belli olması gerekir. Tarafların anlaşmada yer alan haklarını ve yükümlülüklerini iyi anlaması ve bilmesi gerekir. Avukatlık anlaşması kısaca ; müvekkil ile avukatlık ofisi arasında imzalanan, yapılacak iş ve bu iş ile ilgili ödenmesi gereken bedelin yazıldığı bir anlaşmadır.
  S
  Avukat/Avukatlık Ofisi’ne vekaletname vermek zorunlu mudur?
  C Bir davanız veya bir kuruma vekaleten başvuru zorunluluğu olmayan hallerde avukatlık ofisine vekaletname düzenlenmesine gerek yoktur. Bazı hallerde avukat/avukatlık ofisinden danışmanlık hizmeti alınabilir.
  S
  Danışmanlık ne demektir?
  C Hukuki bir konuda hukuki desteğe ihtiyaç duyulması halinde ücreti karşılığında avukat veya avukatlık ofisi tarafından sunulan hukuki yardımdır. Hukuki destek ofiste yüz yüze yapılabileceği gibi talebe göre telefon ile ya da görüntülü görüşme ile de sunulabilir.
  S
  Danışmanlık Hizmeti nasıl alırım?
  C Avukat/Avukatlık Ofisi telefon/mail yolu ile ihtiyaç duyulan hukuki destek için randevu alınması gerekmektedir.
  S
  Avukat/Avukatlık ofisi olarak çalışma sisteminiz nasıl?
  C

  Avukatın sır saklama yükümlülüğünün olduğu müvekkile bildirilerek müvekkilin yaşadığı olayı tüm gerçekleri ve ayrıntıları ile birlikte anlatması istenir.  Bu hususlar müvekkil ile vekil arasında kalmak üzere müvekkil ile birlikte tutanak altına alınır. 

  Müvekkilin yaşadığı hukuki uyuşmazlığın sebepleri sorgulanır. Çünkü hukuki anlaşmazlık bir sonuçtur. Hukuki uyuşmazlığın meydana gelmesine sebebiyet veren olay veya olguların iyi irdelenmesi gerekir. Bu olayların detaylarının bilinmesi hukuki nitelendirmeyi daha doğru yapılmasını sağlayacaktır.

  Müvekkilin yaşadığı hukuki anlaşmazlığa hukuki nitelendirme yaptıktan sonra müvekkil, avukatın aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hukuki süreç hakkında aydınlatılır.

  Müvekkil hukuki süreç hakkında aydınlatıldıktan sonra avukat-müvekkil arasında aydınlatma metni tutanak altına alınır.

  Daha sonra müvekkil-avukat/avukatlık ofisi arasında avukatlık ücret sözleşmesi imzalanır. Vekaletname gerektiren hallerde noter aracılığı ile vekaletname  düzenlenerek vekaletnamenin avukata teslim edilmesi gerekir.