Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı 93.525 Anonim Şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin büyük bir çoğunluğunun kayıtlı sermayesi 250.000 TL ve üstündedir. TTK’ya göre bu tür şirketlerin sözleşmeli avukat ile çalışma zorunluluğu vardır. Peki sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu neden bulunmaktadır? Anonim şirketlerin gerek kuruluş aşamasında hazırlanan sözleşmelerin gerekse kuruluş aşamasından sonra yönetim kurulu kararlarının ve genel kurul kararlarının…

KADINAYÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİ HAKKINDA 30/04/2021 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARI SÖZLEŞMENİN KABUL VE FESİH TARİHİ Bilindiği üzere Türkiye cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012 2008 16 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve…

ÖRNEK 1: Mükellef (A)’nın, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli 3 adet taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazlardan, birinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 5.500.000 TL, ikinci taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.000.000 TL, üçüncü taşınmazın 2020 yılı bina vergi değeri 6.500.000 TL’dir. Mükellef (A)’ya ait mesken nitelikli taşınmazların 2020 yılı bina vergi değerleri 1319 sayılı…

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 22/04/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 1/04/2021 – 30/06/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde 3 ay daha uzatılmıştır.  Kısa çalışma ödeneğini devam ettirmek isteyen işverenlerin dikkat etmesi gereken hususlar ; Çalışma-İş Kurumu il Müdürlüğü -İlçe Hizmet Merkezi Öncelikle bağlı bulunduğunuz Çalışma-İş Kurumu il Müdürlüğü ve İlçe Hizmet Merkezinden işveren olarak tarafınıza atanan iş…

Türkiye’de kripto paraların düzenlenmesine yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Özellikle Kripto para piyasalarına artan ilgili ile birlikte günlük al-sat yaparak para kazanmaya çalışanlar, kripto parayı alıp yıllar sonra değerlenecek diye cüzdanında tutanlar, herhangi bir sebebe bağlı olmasa da spekülatif hareket olacağı beklentisiyle alım yapan yatırımcılar her geçen gün hacimleri artırıyor. Kripto para piyasasında yaşanan bu…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırladığı elektrikli scooter yönetmeliği 14/04/2021 tairihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANIM KURALLARI Elektrikli scooter kullanırken yasak olan hallere ve yapılmaması gerekenler aşağıda sıralanmıştır. Ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, Otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s…

Patent Vekilliği veya Marka Vekilliğine Kabul Şartları Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Fiil ehliyetine sahip bulunmak. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak. 26/9/2004 tarihli ve 5237…

İzin Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığından Çıkma 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca: Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak. Herhangi bir suç…

Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması:  Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.  Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık:  Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.  On…

Resmi Gazete’de yayımlanan ve değişiklik yapılan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması yeniden düzenlendi. 2016 yılında kabul edilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile taksitli satışlara düzenleme getiren kanunun 12/B maddesinde otomobillere de bedeline göre taksit sınırı getirildi. 16 Mart 2021 tarihinden önce ilgili maddede taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme…

Sayfa 2 1 2 3 4 5