Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması:  Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.  Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık:  Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.  On…

Resmi Gazete’de yayımlanan ve değişiklik yapılan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması yeniden düzenlendi. 2016 yılında kabul edilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile taksitli satışlara düzenleme getiren kanunun 12/B maddesinde otomobillere de bedeline göre taksit sınırı getirildi. 16 Mart 2021 tarihinden önce ilgili maddede taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme…

Oturma İzninden Sonra Yabancılara Vatandaşlık 6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa dönem ikamet izni verilen yabancılar ile 6735 sayılı uluslararası işgücü kanunu uyarınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine 12 Ocak’ta resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile getirilen değişiklik ile vatandaşlık kazanma hakkı sağlanmıştır. 6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa…

Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki varlıklardan kazanç elde eden gayrimenkul yatırım ortaklığı, yılsonunda bu kazancı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve böylece gayrimenkul gelirini ortaklarına aktarabilmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy…

ICO Nedir? Faydaları Ve Riskleri Nelerdir? ICO (Initial Coin Offering) terimi, Türkçe olarak tam karşılığı olmasa da İlk Dijital Para Arzı olarak Türkçeleştirilmiştir. ICO, fikir aşamasında olan veyahut fiilen başlanmış projelerin, bitcoin veya ether karşılığında ürettikleri sınırlı sayıda kripto paraları –token/coin- sattığı bir nevi kitlesel fonlama ya da startupa para toplama aracı olarak tanımlanabilir. Geleneksel…

Uluslararası Ticaret, dünyanın bilumum noktasında çeşitli mal ve hizmetlerin taraflar arasında karşılıklı alışverişlerine genel olarak verilen isimdir. Tarafların işyerleri, yasal adresleri veya mutad meskenleri birbirlerinden farklı ülkelerde olabilmektedir ya da tarafların gerçekleştirmiş oldukları ticari işlemin bir kısmı tarafların işyerlerinden başka bir yerde meydana gelebilmektedir. Tarafların arasındaki ticari işlemin nerede gerçekleşeceği, tarafların hangi ülkelerde olduğu gibi…

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle ülkemize büyük kitleler halinde göç eden Suriyelilerin, Türkiye Cumhuriyetinde taşınmaz mal edinimleri konusu gündeme gelmiştir.  Türkiye-Suriye emlak sorunları yaklaşık 90 yıl öncesine dayanmakla birlikte mütekabiliyet ilkesi gereği bazı kanunlar ve yönetmelikler çıkarılmış, çeşitli yargı kararları ortaya çıkmıştır. Öncelikle bahsedilmesi gereken husus mütekabiliyet ilkesidir. Mütekabiliyet, karşılıklı olma durumu anlamına gelir. Devletlerarası…

Günümüz teknolojisinin beraberinde getirmiş olduğu yenilikler ve fiyatların Dolar/Euro endeksine bağlı olması sebebiyle araçların her geçen gün maliyeti artmakta olup bu sebeple yasal olarak zorunluluğu bulunan trafik sigortalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Sigorta sözleşmesi araç sahiplerine poliçe içeriğinde bulunan tüm riziko halleri kapsamında araçlarını güvence altına alma imkanı tanımaktadır. Sigortacının riziko sonucu oluşan zararı güvence altına…

Tarafların evlenmeye yönelik ortak iradelerini mevzuatın getirmiş olduğu usul eve esaslara uygun olarak yetkili merciiler huzurunda beyan etmesi ile gerçekleştirilen evlenme hukuki işleminden kaynaklı aile kurumu yasa koyucu tarafından hassas bir şekilde düzenlenmiştir. Evlenme hukuki işlemi sonucu oluşan toplumun en küçük yapı taşı niteliğindeki aile kurumunun ayakta tutulması ve toplum barışının tesisi konusunda yasa koyucu…

Araç değer kaybı; trafik kazaları sonucu zarar gören araçların onarılması sonucu ikinci el piyasa değerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Kaza sonucu zarar gören araçlar, eski halinden farksız olarak onarılsa dahi tramer kayıtlarına hasarlı olarak geçecek ve bu sebeple aracın ikinci el satış fiyatı kaza öncesinde belirlenen ikinci el satış fiyatına göre daha düşük olacaktır….

Sayfa 3 1 2 3 4 5