Oturma İzninden Sonra Yabancılara Vatandaşlık 6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa dönem ikamet izni verilen yabancılar ile 6735 sayılı uluslararası işgücü kanunu uyarınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine 12 Ocak’ta resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile getirilen değişiklik ile vatandaşlık kazanma hakkı sağlanmıştır. 6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa…

Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki varlıklardan kazanç elde eden gayrimenkul yatırım ortaklığı, yılsonunda bu kazancı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve böylece gayrimenkul gelirini ortaklarına aktarabilmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy…

ICO Nedir? Faydaları Ve Riskleri Nelerdir? ICO (Initial Coin Offering) terimi, Türkçe olarak tam karşılığı olmasa da İlk Dijital Para Arzı olarak Türkçeleştirilmiştir. ICO, fikir aşamasında olan veyahut fiilen başlanmış projelerin, bitcoin veya ether karşılığında ürettikleri sınırlı sayıda kripto paraları –token/coin- sattığı bir nevi kitlesel fonlama ya da startupa para toplama aracı olarak tanımlanabilir. Geleneksel…

Uluslararası Ticaret, dünyanın bilumum noktasında çeşitli mal ve hizmetlerin taraflar arasında karşılıklı alışverişlerine genel olarak verilen isimdir. Tarafların işyerleri, yasal adresleri veya mutad meskenleri birbirlerinden farklı ülkelerde olabilmektedir ya da tarafların gerçekleştirmiş oldukları ticari işlemin bir kısmı tarafların işyerlerinden başka bir yerde meydana gelebilmektedir. Tarafların arasındaki ticari işlemin nerede gerçekleşeceği, tarafların hangi ülkelerde olduğu gibi…

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle ülkemize büyük kitleler halinde göç eden Suriyelilerin, Türkiye Cumhuriyetinde taşınmaz mal edinimleri konusu gündeme gelmiştir.  Türkiye-Suriye emlak sorunları yaklaşık 90 yıl öncesine dayanmakla birlikte mütekabiliyet ilkesi gereği bazı kanunlar ve yönetmelikler çıkarılmış, çeşitli yargı kararları ortaya çıkmıştır. Öncelikle bahsedilmesi gereken husus mütekabiliyet ilkesidir. Mütekabiliyet, karşılıklı olma durumu anlamına gelir. Devletlerarası…

Günümüz teknolojisinin beraberinde getirmiş olduğu yenilikler ve fiyatların Dolar/Euro endeksine bağlı olması sebebiyle araçların her geçen gün maliyeti artmakta olup bu sebeple yasal olarak zorunluluğu bulunan trafik sigortalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Sigorta sözleşmesi araç sahiplerine poliçe içeriğinde bulunan tüm riziko halleri kapsamında araçlarını güvence altına alma imkanı tanımaktadır. Sigortacının riziko sonucu oluşan zararı güvence altına…

Tarafların evlenmeye yönelik ortak iradelerini mevzuatın getirmiş olduğu usul eve esaslara uygun olarak yetkili merciiler huzurunda beyan etmesi ile gerçekleştirilen evlenme hukuki işleminden kaynaklı aile kurumu yasa koyucu tarafından hassas bir şekilde düzenlenmiştir. Evlenme hukuki işlemi sonucu oluşan toplumun en küçük yapı taşı niteliğindeki aile kurumunun ayakta tutulması ve toplum barışının tesisi konusunda yasa koyucu…

Araç değer kaybı; trafik kazaları sonucu zarar gören araçların onarılması sonucu ikinci el piyasa değerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Kaza sonucu zarar gören araçlar, eski halinden farksız olarak onarılsa dahi tramer kayıtlarına hasarlı olarak geçecek ve bu sebeple aracın ikinci el satış fiyatı kaza öncesinde belirlenen ikinci el satış fiyatına göre daha düşük olacaktır….

Kamuoyu ve basın yayın organlarınca hemen her gün bir yenisi yayımlanan ve toplumun hali hazırda en büyük sorunlarından birisi de kadına karşı şiddettir. Her yaş grubundan kadınlarımız cinsel istismar, cinsel saldırı ve hatta cinayete kurban gidiyor. Bu noktada hukukun cezalandırıcı yönünün yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Ceza hukuku ve diğer disiplinlerin aynı zamanda önleyici bir boyutu…

Kasten insan öldürme suçuna teşebbüs suçu teknik olarak kasten yaralama suçu ile çeşitli benzerlikler göstermektedir. Aslında öldürmeye teşebbüs de bir nevi yaralamadır. Bu noktada bir suça ne şekilde teşebbüs edilebileceğini açıklamak gerekmektedir. Suça teşebbüs, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 35. maddesinde yer almaktadır. Buna göre kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya…

Sayfa 3 1 2 3 4 5