Anayasada koruma altına alınan sözleşme yapma özgürlüğü çerçevesinde eğer sözleşmenin geçerliliğine ilişkin bir geçerlilik şartı getirilecekse bunun kanunla düzenlemesi gerekmektedir. Hukuk sistemimizde uygulanan temel kural sözleşme serbestisidir. Ancak hukuk sistemimiz taşınmaz mülkiyetinin devrini konu eden sözleşmeleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunun 237. Maddesindeki hükümle resmi şekle tabi kılmıştır. Uygulamada ise gerek yatırım amacıyla gerekse temel…

Ankara Antlaşması Türk vatandaşlarına İngiltere başta olmak üzere, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde serbest çalışma iznine başvurma imkanı sağlayan bir antlaşmadır. Bu antlaşma, başvuran kimselere o ülkeye yerleşme ve o ülkede ticari faaliyette bulunma şansı verir. Her ne kadar İngiltere 31 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılmış olsa da yılın sonuna kadar “geçiş dönemi” olarak adlandırılan süreçte AB kurallarını…

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ DE 1 TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRMİŞTİR. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işveren çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere…

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı ayrı bir korumaya ihtiyaç duymaktadır. Türk Hukuk sisteminde markaların…

Sayfa 5 1 3 4 5