Cinsiyetin Suçluluk Üzerindeki Etkisi Nedir?

Erkekler, doğası gereği şiddete ve suç işlemeye daha yatkındır. Bunun üstüne bir de toplumun bunu normal karşılaması da erkekleri suç işlemeye yöneltmektedir. Kadın ise; gerek toplumsal rolleri ve gerekse yapısı gereği suç işlemeye daha az eğilimlidir. Bunun yanı sıra cinsel mağduriyet yaşama korkusu (tecavüz, cinsel taciz gibi) kadını suç işlemesi olası yerlerden (sokaklar, bar vb.) uzak tutarken aynı zamanda da kadının suç işleme olasılığını azaltmaktadır.

Kadınların suç işleme nedenleri, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Kadınların sosyal hayata katılımının yüksek olduğu ülkelerde suç işleme oranı da daha yüksektir. Örneğin Doğu toplumlarında kadının sosyal hayata pek fazla katılmaması ve daha ikinci planda kalması kadınların suç işleme olasılıklarını da azaltmaktadır.

Biyolojik özellikler bakımından kadının genellikle fiziki olarak daha zayıf olması suçluluk oranları üzerinde de etki doğurmaktadır. Buna karşılık kadınlara özgü hormonal değişikliklerin yaşandığı özel evrelerin kadınları suça yönelten etkisinin bulunduğu da bilinmektedir. Özellikle cebir ve şiddete dayalı suçlar, fiziki yönden zayıf olan kadınlar tarafından daha az işlenmektedir. Buna karşılık hakaret ve tehdit gibi fiziki güç gerektirmeyen suçlar, kadınlar tarafından daha sıklıkla işlenmektedir. İstatistiklere bakacak olursak örnek olarak 2013 yılının adli sicil istatistiklerinde, Türkiye’de sanıkların %89’u erkek iken, %11’inin ise kadın olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer örnek olan Amerika’da erkeklerin %52,4’ü şiddet içerikli suçları işlerken, bu oran kadınlarda yalnızca %35,6’dır.

Kadın Suçluluk Oranı

Son olarak kısaca özetleyecek olursak kadın suçluluğunun erkek suçluluğuna göre daha az olmasının nedenleri;

 • Annelik duygusu
 • Ataerkil yapı
 • Suçun daha çok erkek eylemi olarak görülmesi
 • Ekonomik bağımlılık
 • Cinsel mağduriyet yaşama korkusu
 • İtibar kaybetme ve lekelenme korkusu
 • Fiziksel güç bakımından zayıflık
 • Soruşturma ve kovuşturma makamlarının kadınlara daha hoşgörülü davranması olarak sıralanabilir.

Bununla birlikte kadınları suça iten nedenlere bakıldığında;

 • Erkeğe benzeme isteği
 • Kıskançlık
 • Aşırı duygusallık
 • Genel iş gücü içinde yer alma
 • Kendini koruma duygusu
 • Aile içi şiddet
 • Premenstrual dönem

sayılabilir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Zeynep YILMAZ

Kaynakça:

AKPINAR, İ. (2018). Suç Olgusu, Suç Teorileri ve Kadın Suçluluğu: Kayseri Örneği.(Yüksek Lisans Tezi) Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

İLBARS, Zafer, Suç Antropolojisi: Kadın ve Suç , Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Dergisi.

ARTUK, M. Emin- ALŞAHİN, M. Emin. Kriminoloji. 2. Baskı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.

Paylaş: