Türk şirketlerinin ve vatandaşlarının globalleşen ve değişen ticari faaliyetlere katılım sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Türk şirketlerinin gerek avantajlı vergi yapılandırmaları gerekse ticareti kolaylaştırıcı sebeplerle yut dışında şirket kurmaları son derece önemlidir. Şirketlerin Uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmak ve global ticarette rol almak adına uluslararası şirket kuruluş işlemlerini Onshore ve Offshore Şirket kuruluşu şeklinde gerçekleştirmekteyiz. Malta onshore şirket…

Çitil Avukatlık Ortaklığı , uzman kadrosu ile birlikte kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen kanunun hem kanun tasarısı aşmasında hem de  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bilfiil uygulanması aşamasında yer almış ve kanununun ilk uygulamasından kaynaklı tüm zorlukları ile mücadele ederek bir takım yeni düzenlemelerde ve…

Bilişim sistemlerinin gelişmesi ile dijital oyunlara ilginin artması dünyada ve ülkemizde yeni bir pazar oluşturmuştur.  bu yeni pazarın ihtiyaçlarına cevaben oluşan spesifik bir hukuk dalı olan Oyun Hukuku, içerisinde Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku gibi birçok alanı barındırmaktadır. Türk oyun yazılımcılarının da bu pazara açılmaları ile Türk Hukuk sistemi içerisinde de…

Sosyal medya hukuku; Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlar aracılığıyla işlenen suçlar ve cezaları kapsayan ceza hukuku ve bilişim hukukuyla pek çok ortak noktası bulunan bir hukuk alanıdır. Günümüzde bireylerin birçok sosyal medya hesapları bulunmaktadır ve bu hesaplar bir nevi kişilerin özel alanlarını oluşturmaktadır. Bireylerin bu alanlarına yapılan saldırı ve ihlaller kişilik hakkı ihlalleri sonucunu…

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı ayrı bir korumaya ihtiyaç…

Moda hukuku, günümüz postmodern toplumunda önemi günden güne artan ve bir iktisadi değeri olan moda endüstrisinin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkmıştır. Bu hukuk prensibi başta Sözleşmeler Hukuku ve Fikri Mülkiyet olmak üzere, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku, Marka ve Patent Hukuku gibi birçok hukuk dalını bünyesinde barındırmaktadır. Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak alanında…

Spor hukuku sporcu, kulüp ve federasyonlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklara, hukuki çözümler bulmayı amaçlayan bir hukuk alanıdır. Avukatlık Ortaklığı’nın, tüm spor branşlarını kapsayarak bu alanda sunduğu faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz : Menajerlik sözleşmelerinin denetimi ve hazırlanması Spor hukuku ile ilgili ana sözleşmelerinin hazırlanması Sporcuların lisans alması ve transfer süreçlerinin takibi Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında…

Sigortacılık uygulamasında çıkan ihtilaflarda, hataların düzeltilmesi ve zararın giderilmesi için sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ışığında Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak alanında uzman akademisyen ve avukat kadromuzla hizmet vermekteyiz. Bu çerçevede Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak sunduğumuz bazı hizmetler: Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki danışmanlığın…

Hukuk sistemimizde şirketler arası rekabet, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen düzenleme ve yasaklamalarla sağlanmaktadır. Bu çerçevede Çitil Avukatlık Ortaklığı yerli ve yabancı şirketlere Rekabet Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Yatay ve dikey anlaşmalar Rekabeti bozucu anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüs birliği Birleştirme ve devralmaların…

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında sözleşmesel ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Taraflar arasında sağlıklı bir hukuki ilişkinin kurulabilmesi için bu süreçte alanında uzman kadromuzla Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.  Şirketler ve bireyler arasında sözleşme ilişkisini düzenlemek Tarafların hazırlanmış sözleşmeleri incelemek ve hukuki danışmanlıkta bulunmak Daha önceden kurulmuş olan sözleşmelerin denetimini yapmak ve tarafları bilgilendirmek…

Sayfa 11 2 3