Çitil Avukatlık Ortaklığı

Çitil Avukatlık Ortaklığı , uzman kadrosu ile birlikte kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen kanunun hem kanun tasarısı aşmasında hem de  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanunun 31/05/2012 tarihinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bilfiil uygulanması aşamasında yer almış ve kanununun ilk uygulamasından kaynaklı tüm zorlukları ile mücadele ederek bir takım yeni düzenlemelerde ve uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliklere katkı sağlamıştır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı ,  bu alanda uzun yıllar deneyim kazanmış kadrosu ile bu kanun kapsamında inşa edilecek olan kentsel dönüşüm projelerinde müteahhit ile arsa payı sahibinin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak üzere müzakerelere başlamasından , müzakerelerin sonuçlandırılıp sözleşmenin yapılması, riskli yapı raporu alınması, yapı ruhsatının çıkarılması, yıkım, hafriyat, yapı denetim, kat irtifakı, iskan vesair anahtar teslim aşamasına kadar olan sürecin sevk ve idaresini/kentsel dönüşüm danışmanlığını yapmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda kentsel dönüşüm danışmanlığı almanız gerekir;

 • Bina risk raporunun gerçeğe aykırı olarak alınmışsa,
 • Binanızın güçlendirilme imkanı olmasına rağmen yıkımı yolunda, sizin rızanız hilafında kararlar alınmışsa,
 • 2/3 arsa payı çoğunluğu sağlanmadan kararlar alınmışsa,
 • Size veya bazı maliklere tebligatlar yapılmadan kararlar alınmışsa,
 • Müteahhit firma 2/3 çoğunluk kararı olmadan seçilmişse,
 • Kanuna aykırı olarak hissenizin satışı tehlikesi ile karşı karşıya kaldıysanız,
 • Herhangi bir aşamada binanızın değerinin eksik tesbit edildiğini kanatindeyseniz,
 • Kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm yapıldığı kanaatindeyseniz,
 • Yeni yapıda hakkaniyetli dağıtım yapılmamışsa, şerefiyeniz olmasına rağmen şerefiyeniz verilmemişse veya diğer maliklere oranla eksik m2 almışsanız,
 • Yeni binadaki konumunuz eski konumunuza oranla daha kötü hale gelmiş olmasına rağmen diğer malik veya maliklerin konumunda iyileşme var ise,
 • Eski riskli binanızda arsa paylarının şerefiyelere ve m2 lere oranla doğru özgülenmemişse
Paylaş: