Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (Kitle Fonlaması Tebliği) uyarınca yetkilendirilen kitle fonlama platformlarının ; Tüzel kişiliğinin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına,  %20 veya daha fazlasını temsil eden paylarına veya oy haklarına sahip oldukları girişim şirketlerinin veya projelerin kitle fonlaması yoluyla fonlanmasına yönelik kampanya yürütmelerinin mümkün olmadığına, Ortakları, yönetim kurulu ve yatırım…

12/06/2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7176 sayılı Bazı Kanunlar ile 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 21’inci maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na Geçici Madde 14 eklenmiş olup, madde şu şekildedir: “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu…

Günümüzde sosyal medyanın neredeyse herkes tarafından kullanılması ve en büyük kitle iletişim ve etkileşim araçlarından biri haline gelmiş olması nedeniyle büyük şirketler markalarına ilişkin reklamlarını televizyon, gazete gibi araçların yanı sıra belki onlardan da çok sosyal medya üzerinden yapmaktadır. Şirketler yapmakta oldukları bu reklamları sosyal medyada fenomen olarak adlandırılmakta olan büyük kitleler tarafından takip edilmekte…

UETS –ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ NEDİR? 7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır.  TEBLİGAT ZORUNLULUĞU OLAN ŞİRKETLER VE ŞAHISLAR 6 Aralık 2018 tarih…

Ülkemizde ve dünyada bazı markalar vardır ki sektörde ilk olmanın avantajıyla marka ile ürün adeta özdeşleşmiştir. Örneğin bir çok kişi kakaolu fındık kreması yerine Nutella, margarin demek yerine Sana, PVC pencere yerine Pimapen ya da dörtçeker yerine Jeep (jip) demeye alışmıştır. Halihazır durumda ise hemen hemen birçok kişi “arama motoru” tamlaması yerine “Google” ismini kullanmayı…

1/5/2021 tarih 31471 sayılı resmi gazetede yayımlanan 3940 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi kurulmuştur. HUKUK FAKÜLTESİ SAYISI En son açılan hukuk fakülteleri ile birlikte hukuk fakültesi sayısı 140’a yükseldi.  AVUKAT SAYISI TBB’nin 2020 yılı kayıtlarına göre Avukat sayısı yaklaşık olarak 150.000 civarındadır. HAKİM…

Dünya ile paralel olarak ülkemizde de kripto varlık kullanımının artması nedeniyle kripto varlıklar hakkında düzenlemeler yapılması ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiş, ilk adım “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” ile atılmıştır. Bu düzenlemenin yanı sıra 01.05.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”…

Devre mülk mağduru olmamak için haklarınızı bilmelisiniz. Yılın on beş günü veya daha uzun bir döneminde kullanmak üzere bir mülk aldınız fakat beklentinizin karşılanmaması, dolandırıldığınızı düşünme, pişman olma vs. gibi bir nedenden dolayı mağdur olduğunuzu düşünüyor ve sözleşmeden dönmek istiyorsanız, cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.   Devre mülk hakkı; mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün…

30 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15. Maddesine Geçici Madde 3 eklenmiş olup, söz konusu madde kambiyo senetlerine ilişkin ibraz süreleri ile 30.04.2021-31.05.2021 tarihleri de dahil olmak üzere bu tarih aralığında ibraz tarihinin son günü olan çekler ile vade tarihi bu tarihler arasında…

G-87 Tahdit kodu ile kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakınca görülen yabancıların yurda girmesinin ve yurtta bulunmasının engellenmesi amaçlandığı görülmektedir.  TERÖRLE BAĞLANTILI YABANCI KİŞİLER KİMLERDİR? Terörle bağlantılı yabancı kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde terörle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler hakkında dava açılmaktadır. TAKİPSİZLİK KARARI/KYOK Bazen bu bağlantı sadece…

Sayfa 11 2 3 5