Patent Vekilliği veya Marka Vekilliğine Kabul Şartları Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Fiil ehliyetine sahip bulunmak. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak. 26/9/2004 tarihli ve 5237…

İzin Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığından Çıkma 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca: Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak. Herhangi bir suç…

Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması:  Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.  Soy Bağı Esasına Göre Kazanılan Vatandaşlık:  Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder.  On…

Resmi Gazete’de yayımlanan ve değişiklik yapılan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, taşıt satışlarında taksitlendirme sınırlaması yeniden düzenlendi. 2016 yılında kabul edilen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ile taksitli satışlara düzenleme getiren kanunun 12/B maddesinde otomobillere de bedeline göre taksit sınırı getirildi. 16 Mart 2021 tarihinden önce ilgili maddede taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme…

With the Amendment which was promulgated on 12.01.2017 about Bylaw of Enforcement the Turkish Citizenship Law, it is recognized to acquire citizenship to foreigners who have short-term residence permit in accordance with the law no 6458 Foreigners Protection Law or who have permanent work permit in accordance with the law no 6735 International Labor Law.

Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir. Portföyündeki varlıklardan kazanç elde eden gayrimenkul yatırım ortaklığı, yılsonunda bu kazancı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklarına temettü olarak dağıtabilmekte ve böylece gayrimenkul gelirini ortaklarına aktarabilmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara ve gayrimenkul projelerine portföy…

ICO Nedir? Faydaları Ve Riskleri Nelerdir? ICO (Initial Coin Offering) terimi, Türkçe olarak tam karşılığı olmasa da İlk Dijital Para Arzı olarak Türkçeleştirilmiştir. ICO, fikir aşamasında olan veyahut fiilen başlanmış projelerin, bitcoin veya ether karşılığında ürettikleri sınırlı sayıda kripto paraları –token/coin- sattığı bir nevi kitlesel fonlama ya da startupa para toplama aracı olarak tanımlanabilir. Geleneksel…

Uluslararası Ticaret, dünyanın bilumum noktasında çeşitli mal ve hizmetlerin taraflar arasında karşılıklı alışverişlerine genel olarak verilen isimdir. Tarafların işyerleri, yasal adresleri veya mutad meskenleri birbirlerinden farklı ülkelerde olabilmektedir ya da tarafların gerçekleştirmiş oldukları ticari işlemin bir kısmı tarafların işyerlerinden başka bir yerde meydana gelebilmektedir. Tarafların arasındaki ticari işlemin nerede gerçekleşeceği, tarafların hangi ülkelerde olduğu gibi…

Suriye’de yaşanan iç savaş sebebiyle ülkemize büyük kitleler halinde göç eden Suriyelilerin, Türkiye Cumhuriyetinde taşınmaz mal edinimleri konusu gündeme gelmiştir.  Türkiye-Suriye emlak sorunları yaklaşık 90 yıl öncesine dayanmakla birlikte mütekabiliyet ilkesi gereği bazı kanunlar ve yönetmelikler çıkarılmış, çeşitli yargı kararları ortaya çıkmıştır. Öncelikle bahsedilmesi gereken husus mütekabiliyet ilkesidir. Mütekabiliyet, karşılıklı olma durumu anlamına gelir. Devletlerarası…

Günümüz teknolojisinin beraberinde getirmiş olduğu yenilikler ve fiyatların Dolar/Euro endeksine bağlı olması sebebiyle araçların her geçen gün maliyeti artmakta olup bu sebeple yasal olarak zorunluluğu bulunan trafik sigortalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Sigorta sözleşmesi araç sahiplerine poliçe içeriğinde bulunan tüm riziko halleri kapsamında araçlarını güvence altına alma imkanı tanımaktadır. Sigortacının riziko sonucu oluşan zararı güvence altına…

Page 1 of 31 2 3