Çitil Avukatlık Ortaklığı

Hukuk sistemimizde şirketler arası rekabet, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilen düzenleme ve yasaklamalarla sağlanmaktadır. Bu çerçevede Çitil Avukatlık Ortaklığı yerli ve yabancı şirketlere Rekabet Hukuku kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yatay ve dikey anlaşmalar
  • Rekabeti bozucu anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüs birliği
  • Birleştirme ve devralmaların rekabet hukukuna etkisi
  • Haksız rekabete ilişkin hukuk ve ceza davaları
  • Tazminat davaları
  • Distribütörlük anlaşmaları ve rekabet hukuku kısıtlamaları
Paylaş: