Çitil Avukatlık Ortaklığı

Marka ve Patent Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku ve Ticaret Hukuku içerisinde yer alan kapsamlı bir hukuk dalıdır. Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinin ayırt edilmesini sağlayan; kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarete verilen addır. Marka şirketler için prestij teşkil etmektedir, bundan dolayı ayrı bir korumaya ihtiyaç duymaktadır. Türk Hukuk sisteminde markaların oluşturulması ve korunması Türk Patent Enstitüsü tarafından sağlanmaktadır. Uluslararası alanda ise Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO), Avrupa Birliği Marka Ofisi (OHIM) ile diğer ülkelerin ulusal patent ofisleri nezdinde marka ve patent işlemleri yürütülmektedir.

Tüm bu kurumlar ve ilgili mevzuat ışığında Marka ve Patent hukuku alanında her türlü fikri mülkiyetin korunması, taklitle mücadele stratejilerinin geliştirilmesi ve fikri ve sınaî mülkiyet portföyünün hem Türkiye’de hem de yurtdışında yönetilmesi konularında alanında uzman kadromuzla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Marka ve Patent Hukuku alanında Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak sunduğumuz hizmetler:

 • Marka ve patent vekilliği
 • Marka ve patent tescil işlemleri
 • Üçüncü kişilerin marka başvurularına karşı itiraz işlemleri ve yapılan itirazlara cevap verilmesi
 • Marka koruma süresinin sona ermesi
 • Lisans rekabet ihlallerini takip etmek
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının (takibat, lisans, devir, franchising, distribütörlük anlaşmaları) müzakeresi
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının hazırlanması,
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının yorumlanması
 • Fikri mülkiyet anlaşmalarının ifası
 • Marka vekilliği
 • Marka ve patentlerin devri
 • Korsan, taklit ve kullanım araştırmaları
 • Fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları
 • Haksız rekabet davaları
Paylaş: