7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 26 Nisan 2022 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Spor kulüpleri, spor federasyonları ve spor anonim şirketlerine ilişkin gelir-giderler, bütçe, görev, yetki, sorumluluklar ve denetim ile ilgili hükümler bu kanunda düzenlenmiştir.

Kanun ile ilgili en çok gündeme gelen husus , öncesinde Dernekler Kanununa tabi olarak kurulan ve dernek statüsünde olan spor kulüplerinin yeni yasa ile spor anonim şirketleri olmasıdır. Yani 7405 sayılı kanuna göre spor federasyonlarına bağlı olarak faaliyet göstermek isteyen tüm kulüpler, özel tanımlanmış spor kulübü veya spor anonim şirketi olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Bunun için de kulüplerin en az yedi tüzel veya gerçek kişi tarafından kurulması gerekmektedir. Tescil için 7405 sayılı kanun öncesinde Dernekler Masasına başvuru yapılırken, değişiklik sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı’na  başvuru yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Bakanlık tescil ettiği takdirde spor anonim şirketleri şube açabilir, federasyon veya konfederasyon oluşturabilmektedir.

Ancak bir istisna mevcuttur: 7405 Sayılı Kanunun 11. maddesinin 4. fıkrasına göre kamu yararına çalışan spor kulüpleri Dernekler Kanununa bağlılığını devam ettirir, dolayısıyla da dernek statüsünü korur. 11. maddenin 1 ve 2. bendine göre bu kulüpler birtakım şartları karşılamalıdır ve nihai karar cumhurbaşkanı tarafından verilir.

  1. maddeyi incelediğimizde kanunun yürürlüğe girmesinden önce var olan dernek statüsündeki spor kulüplerinin genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile ilgili hususlarının Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununa göre uygulanacağını görüyoruz. Buradan anlayabiliriz ki kulüpler bir dernek gibi yönetilse de bağlı olacakları kanun 7405 Sayılı Kanun olacaktır.

Bu yazıda yalnızca 7405 Sayılı Kanunun kapsamında spor kulüplerinin statüsündeki değişiklik ele alınmış olması nedeniyle bu yasanın bu açıdan çok önemli bir yasa olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

 

Gonca HUSEYNZADE

Kaynakça:

YAVUZ, Mustafa. ‘7405 Sayılı Kanunla Spor Anonim Şirketlerine İlişkin Yapılan Düzenlemeler’. Mali Çözüm Dergisi 2022

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7405.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5253.pd

Paylaş: