AYM Bireysel Başvuru Kararı Hakkında

DEPREM NEDENİYLE AYM BİREYSEL BAŞVURU SÜRELERİ DURDURULDU MU?

Tüm ülkemizi etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurular için sürelerin durdurulduğunu 16.02.2023 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlamıştır. Peki Anayasa Mahkemesi’nin  yayınlamış olduğu bu kararın kapsamı nedir?

Anayasa Mahkemesi , ülkemizin en yüksek yargı merciilerinden olup başvurulabilecek en son iç hukuk yolu özelliğini taşımaktadır. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmak  hakkı ; anayasal güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükleri, kamu kurum ve kuruluşlarınca ihlal edilen vatandaşların istisnai ve ikincil bir hak arama yoludur.

Şüphesiz ki her tür hak arama işlemi için belirli bir süre öngörülmüştür. Anayasa Mahkemesi için bu süre, yargı yolunun en üst kademesinin kesinleşmiş kararından itibaren – Genellikle bu kurum Yargıtay veya Danıştay kararının tebliğden itibaren 30 gündür. Bunun yanı sıra, yargı yoluna başvuru öngörülmemişse ihlalin gerçekleştiği tarih esas alınarak bu 30 günlük süre başlayacağı kabul edilir .

Anayasa Mahkemesinin açıklamış olduğu karar ışığında OHAL kapsamında belirtilen illerde , bireysel başvuru süreleri, 6 Nisan 2023’e kadar bu süre dahil olmak üzere durdurulmuştur . Söz konusu durumda bireysel başvuru yapacak vatandaşlarımız 6 Şubat ve 30 gün öncesine kadar olan hak ihlalleri için başvurularını 6 Nisan sonrasında olacak şekilde yapabileceklerdir . Hak ihlali 6 Şubat ve sonrasında gerçekleşen hak ihlalleri için ise süre yine aynı şekilde 6 Nisan’da başlayacaktır.

Bölgedeki genel durum göz önüne alındığında hiç şüphesiz , Anayasa Mahkemesi, “ temel hak ve özgürlükleri koruma ” görevinin gereği olarak aldığı karar ile hak kayıplarının önüne geçmesi açısından kanaatimizce yerinde bir karar olmuştur.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne üye olun!

Hasan Basri CAVAŞ

Kaynakça

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.anayasa.gov.tr/tr/anasayfa/

Paylaş: