ChatGPT Teknolojisine Hukuki Bakış

Gelişen yapay zekâ teknolojileri, insanlarla etkileşim kurabilen ve gerçekçi yanıtlar üretebilen dil modellerini de beraberinde getirmiştir. Yapay zekânın hız kesmeden gelişmesinin bir sonucu olarak Kasım 2022’de Open Al Şirketi tarafından geliştirilen Chat-GPT hayatımızdaki yerini aldı. ChatGPT gibi büyük dil modelleri, insanların kurabildiği türden metinler oluşturabilme yetenekleriyle dikkat çekmektedir. Ancak, bu yeni teknolojiler hukuki açıdan da bazı soru işaretlerini beraberinde getirmektedir.

ChatGPT Nedir?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve GPT-3.5 mimarisine dayanan büyük bir dil modelidir. “ChatGPT” olarak adlandırılan bu model, insanlarla doğal dilde sohbet edebilme yeteneğine sahiptir. ChatGPT genel olarak ; kullanıcılara soruları yanıtlamak, bilgi sağlamak, tartışmalara katılmak, fikirler sunmak ve genel olarak çeşitli konularda yardımcı olmak gibi görevleri yerine getirmektir.

ChatGPT’nin Taşıdığı Riskler

  1. Yanıltıcı Bilgi: ChatGPT gibi dil modelleri, kullanıcılara gerçekçi metinler sunabilme yeteneklerine sahiptir. Ancak, bu metinler hukuki tavsiye veya bilgi olarak kabul edilmemelidir. ChatGPT’nin ürettiği metinlerin internet üzerinden alınması nedeniyle yanlış veya hatalı olabileceği, güncel hukuk normlarına uymayabileceği veya yerel yasal gereklilikleri karşılamayabileceği konusu çok önemlidir.
  2. Veri Gizliliği: ChatGPT’nin çalışabilmesi için, genellikle büyük miktarda veri kullanılır. Bu veriler, kullanıcıların metin girdilerini içerebilir. Bu veri girişi bireylerin kişisel verilerini de içerebilmektedir. Kişisel veri sahiplerinin onayı olmaksızın OpenAI tarafından ChatGPT’nin eğitilmesi amacıyla kullanılan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması yasalarını ihlal edebilecektir.
  3. Yanlış Kullanım ve Taciz: ChatGPT gibi teknolojilerin, yanlış kullanım ve taciz içeren ifade kullanma ihtimali bulunmaktadır. ChatGPT, kullanıcılara yanıtlar sunarken, ırkçılık, cinsiyetçilik, nefret söylemi veya diğer zararlı içerikleri üretebilme riski bulunmaktadır.
  4. Fikri Mülkiyet ve İhlal Durumu: ChatGPT gibi yapay zekâ modelleri, geniş bir veri kitlesi kullanılarak eğitilmesi nedeniyle fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri ve diğer içerikleri içeren metinlerden örnekler içerebilir. Özellikle, metin veya içerik tabanlı sistemler, telif hakkıyla korunan materyalleri de içerdiğinden, ChatGPT tarafından üretilen çıktının telif hakkıyla korunan çalışmaları kontrolsüz çoğaltması veya bu çalışmalara benzer çalışmaları yayma riski ortaya çıkmaktadır.
  5. Hukuk Alanında ChatGPT Kullanımı: GPT-4’ün hukuk alanında kullanılması, davanın olası sonuçlarını tahmin etmek veya mevcut yasal içtihadı kullanarak hukuki bir görüş oluşturmak gibi konularda devrim yaratabilme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, GPT-4’ün yasal sözleşmelerin oluşturulması veya belirli bir yasal pozisyon için argümanların geliştirilmesi gibi alanlarda da kullanılması mümkün olabilir. Ancak, GPT-4’ün hukuk mesleğinde kullanılmasının avantajları yanında bazı soru işaretlerini de beraberinde getireceği açıktır. Örneğin, GPT-4’ün yasal dilin nüanslarını (özellikle dil bilgisi hatalarını ve anlam düşüklüklerini) veya mevcut yasal içtihatların karmaşıklıklarını nasıl yorumlayabileceği belirsizdir. Ayrıca, teknolojinin etik standartları nasıl belirleyip bu standartlara nasıl bağlı kalacağı belirsiz olduğundan, GPT-4’ün hukuki muhakeme ve hukuki yorumlar için kullanılırken ne ölçüde adil sonuçlar doğuracağı konusunda soru işaretleri bulunmaktadır.

Sonuç

ChatGPT teknolojisi, hukuki bir perspektiften ele alındığında birçok soru işareti ve zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, ChatGPT’nin kullanımı sırasında hukuki sınırlamalara uyulması, veri gizliliğine önem verilmesi ve etik kurallara uyulması önemlidir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun! 

Burçin Sena DURMAZ

Kaynakça:

https://www.istanbulbarosu.org.tr/files/komisyonlar/yzcg/2022aralikbulten.pdf

https://www.mondaq.com/uk/new-technology/1324880/chatgpt–generative-ai-and-the-law

https://legal.com.tr/blog/ekonomi/chatgpt-hukuk-sektoru-icin-firsatlar-ve-zorluklar/

Paylaş: