Yasadışı Bahis Nedir?

Teknolojinin gelişmesi ve internetin hayatımızın her alanına nüfuz etmesiyle birlikte günümüzde yasadışı bahis oynatılan sitelerin sayısı da gitgide artmaktadır. Yasadışı bahis hem oynayan, hem de oynatan açısından çeşitli yaptırımlar öngörüldüğünden bu konu hakkında insanları bilinçlendirme zarureti her geçen gün önem kazanıyor.

Yasadışı bahis, kanunun verdiği yetkiye dayanan bir lisans olmaksızın, hukuka aykırı olarak oynatılan bahistir. Türkiye’de söz konusu lisansı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı vermektedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ‘’sabit bayi’’ veya internet üzerinden oynatmak üzere ‘’sanal ortam bayii’’ ruhsatı verebilir. Bu ruhsat olmaksızın oynatılan bahisler hukuka aykırıdır ve kanuni müeyyidelere tabidir.

Yasadışı bahis ile ilgili yaptırımlar 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. İlgili kanunun 5. maddesinde aşağıdaki yasadışı bahis suçu ve kabahatleri düzenlenmektedir:

  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak.
  • Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlamak.
  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etmek.
  • Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek.
  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını

Bu noktada yasadışı bahis kavramını iyi anlamak adına bazı tanımlar yapılmasına gerek vardır. ‘’Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğine’’ göre;

Qpor müsabakası, yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum ve kuruluşlarca tertiplenen resmi, özel, temsili, ulusal veya uluslararası spor karşılaşmalarını,

Sabit ihtimalli bahis oyunları, yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

Müşterek bahis oyunları ise yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını ifade eder.

Yasadışı Bahis Oynatma Ya Da Oynanmasına Yer Veya İmkan Sağlama Suçu

Yasadışı bahis oynatma ya da oynanmasına yer veya imkan sağlama suçu, kanuna dayanan bir yetki olmaksızın bahis veya şans oyunu oynatma ya da oynanmasına yer veya imkan sağlama anlamına gelir. Suçun oluşması için yasadışı bahis oynatan veya imkan sağlayan kişinin herhangi bir menfaat elde etmesi gerekmez. Bu suçun cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

İnternet Yoluyla Yurt Dışında Bahis Oynamaya İmkan Sağlama Suçu

İnternet yoluyla yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama suçunda yurt dışında oynatılan bir bahis veya şans oyunu vardır ve bu oyunun internet yoluyla Türkiye’den oynanması sağlanmaktadır. Bu suçu işleyen kişiler dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Yasadışı Bahisle Bağlantılı Olarak Para Nakline Aracılık Etme Suçu

Yasadışı bahisle bağlantılı olarak para nakline aracılık etme suçu, bahis ve şans oyunlarından elde edilen paranın fiziksel veya sanal yoldan nakline aracılık edilmesidir. Bu suçun cezası üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Reklam Veya Başka Bir Yol İle Yasadışı Bahis Oynamaya Teşvik Etme Suçu

Reklam veya başka bir yol ile yasadışı bahis oynamaya teşvik etme suçunun kapsamına reklam verme yoluyla yasadışı bahis oynamaya teşvik etme ve sair surette teşvik etme girmektedir. Yani yalnızca reklam yoluyla değil, buna benzer şekilde yollarla da yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek suçun olmasına neden olacaktır. Bu suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıdır.

Yasadışı Bahis Oynama Kabahati

Son olarak yasadışı bahis oynama ise kanunda bir suç değil, kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu da demektir ki yasadışı bahis oynama fiili; hapis veya adli para cezasına değil, idari para cezasına tabidir. İdari para cezası, adli para cezasından farklı olarak ödenmediğinde hapis cezasına çevrilemez. Bu kabahati işleyen kişiden cebri icra yoluyla tahsil edilebilir. Yasadışı bahis oynama kabahatini işleyenler beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.

Yukarıda açıklanan yasadışı bahis suçları söz konusu olduğunda Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen teknik takip tedbirlerinin (iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı, teknik araçlarla izleme) yanı sıra eşya ve kazanç müsaderesi; taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma; yasadışı bahis sitelerine erişimin engellenmesi ve iş yerinin mühürlenerek kapatılması gibi tedbirler uygulanabilecektir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne üye olun! 

Merve BABA

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.7258.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=7&MevzuatNo=12904&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5271.pdf

Share:
logo-footer