Erkekler nafaka alır mı?

Toplumumuzda, nafakanın yalnızca kadınlar tarafından alınabileceği konusunda bir algı bulunmakta. Ancak boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan bir erkekseniz bu metnin içeriği sizi pek çok açıdan aydınlatacak. Ayrıca bu algının kırılmasında da rehber olacak.

Nafaka ve Türleri

Nafaka, boşanma davası sürüyorken yahut sonrasındaki süreçte maddi olarak zorluğa düşecek tarafın dezavantajlı durumunu en aza indirmek amacıyla mahkeme kararıyla yapılan ödemelerdir. Tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olarak 4 türe ayrılır. Tedbir nafakası, boşanma davasının açılmasıyla birlikte dava süresince ihtiyacı olan eşin barınma ile geçinme masraflarının yanı sıra çocuklarının masraflarının karşılanmasıdır. İştirak nafakası, kendisine velayet verilmeyen eşin, çocuğunun eğitim ve bakım giderlerine gücü oranında katılmasıdır. Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan tarafa diğer taraftan yine mali gücüne oranlı olacak şekilde her ay ödenecek bir paranın bağlanmasıdır. Bu nafaka türünde hâkim taleple bağlıdır. Talep olmadan yoksulluk nafakası bağlayamaz. Ayrıca, tedbir ve iştirak nafakasının aksine bu nafaka türünde kusur durumu da incelenir. Yoksulluk nafakası alacak kişinin boşanma sebeplerindeki kusuru diğer taraftan daha fazla olmamalıdır. Halk arasında nafaka denince akla gelen ilk tür budur. Çoğu kez nafaka kelimesi, yoksulluk nafakası terimini karşılamak amacıyla zikredilir. Yardım nafakasının ise evlilik veya boşanma süreciyle bir bağlantısı yoktur. Üstsoy yahut altsoya bağlanan bir nafakadır. 

Erkekler Nafakadan Yararlanabilir Mi?

Tüm bu nafakalardan erkekler de yararlanabilir. Kanunumuzda herhangi bir cinsiyet ayrımına gidilmemiştir. Belirtilen şartların gerçekleşmesi ve mahkemece tespit edilmesiyle birlikte erkekler de pek tabii nafaka alabilir. Örneğin, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan taraf erkekse ve kusuru diğer taraftan daha fazla değilse talep etmesi halinde yoksulluk nafakasından yararlanabilecektir. 

Nafakadan yalnızca kadınların yararlanabileceği yönündeki algının oluşmasının temel sebebi, toplumumuzda ekonomik özgürlüğünü sağlayabilen kadınların azınlıkta olmasıdır. Dolayısıyla, boşanmayla birlikte ekonomisi erkeğe bağlı olan kadının nafaka talep edebilecek duruma gelmesini daha çok gözlemlemekteyiz. Kadınların, ekonomik özgürlüğe sahip olduğu bir toplum bu algıyı yıkacaktır. 

Haklarımızın farkındalığını sağlamayı ve toplum olarak sahip olduğumuz algının sebebine ışık tutmayı amaçladığım yazımın sonuna geldik. 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun! 

Ekin Deniz Çiçek

KAYNAKÇA:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4721.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf

https://karararama.yargitay.gov.tr/ 

                                                                                                   

                                      

Paylaş: