Kiracı tahliyesi genel olarak kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklarda gündeme gelirken  günümüzde kiracı tahliyesinin uyuşmazlıklarda gündeme gelme oranı artmaktadır. Ev sahipleri birçok nedene bağlı olarak kiracıyı tahliye etmek isterken kiracılar da bu talepten dolayı mağduriyet yaşayabilmektedir. Bunun sonucunda da kiracılar belirli şartlar oluşmadan tahliye edilememektedir. Ev sahiplerinin kiracıyı tahliye edebilmesinin şartları şunlardır:

1) Kiracı taşınmazda  1+10 yıldır ikamet ediyorsa yani kira sözleşmesi yapıldıktan sonra kira sözleşmesi 10 kez daha tekrarlanmışsa kiracı tahliye edilebilir. Bunun için ev sahibi 11 yıllık süresinin sonunu takip eden her yeni kira yılından 3  ay öncesinde kiracıya bildirimde bulunarak evin tahliyesini isteyebilir.

2) Kiracı kirayı ödemezse ve ev sahibi aynı yıl içerisinde iki kere haklı ihtar gönderirse kiracının tahliyesi mümkündür.

3) Eğer kiracı iflas etmişse ve kiracıya verilen süre içerisinde kiracı güvence göstermemişse ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir.

4) Kiracının veya kiracının eşinin kiralanan evin yakınlarında kendine ait evleri varsa ve ev sahibi bu durumu sonradan öğrendiyse kiracı tahliye edilebilir.

5) Kiracı eve özenli davranma yükümlülüğüne aykırı hareket ediyorsa kiracı tahliye edilebilir. Kiracının eve özenli davranma yükümlülüğüne örnek olarak kiracının kiralanan evi gerekli özeni göstererek kullanması ve komşularla iyi geçinme yükümlülüğünü yerine getirmesi örnek olarak gösterilebilir.

6) Kira ilişkisinin devamını zorlaştıran önemli durumların ortaya çıkmasında kiracının tahliyesi istenebilir. Örneğin kiracının ev sahibine karşı suç teşkil edecek (adam yaralama, hakaret, cinsel taciz) davranışlarda bulunması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

7) Kiralanan evin tadilat edilmesi gerekiyorsa ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir. Bunun için yapılan tadilatın kiracının evden ayrılmasını gerektirecek cinsten olması gerekir. Bu duruma örnek olarak evin yeniden inşası, büyütülmesi verilebilir. 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Büşra Arkan

Paylaş: