G-87 Kodu nedir? G-87 Tahdit kodu nasıl kaldırılır?

G-87 Tahdit kodu ile kamu düzeni – kamu güvenliği açısından sakınca görülen yabancıların yurda girmesinin ve yurtta kalmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.

Terörle bağlantılı kişiler kimlerdir?

Terörle bağlantılı yabancı kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet güçleri tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde terörle bağlantısı olduğu tespit edilen kişiler hakkında dava açılmaktadır.

Takipsizlik/Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar

Bazen bu bağlantı sadece basit şüphe aşamasında kalabilmekte ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından terörle bağlantısı olduğu iddia edilen kişiler hakkında takipsizik kararı/ kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verilmektedir. . 

Kimlere g-87 uygulanmaktadır?

Genel güvenlik açısından terör bağlantılı olabileceği değerlendirilen yabancılara uygulanmaktadır. G-87 kodu bulunan yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır yahut Türkiye’de bulunmaları halinde haklarında sınır dışı etme kararı/deport kararı alınır.

İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURU

Haklarında G-87 Tahdit kaydı/kodu olan yabancıların ve sınır dışı etme kararı alınmış yabancıların İdare Mahkemelerinde dava açma hakları bulunmaktadır. G-87 Tahdit Kaydının İdare Mahkemeleri tarafından iptal edildiği ve kaldırıldığı bir çok emsal karar bulunmaktadır. Bu aşamada adli ve idari yargı sürecinin birlikte yürütülmesi gerekliğini vurgulamak gerekir. 

Yine G-87 Tahdit kodunun dışında, farklı sebeplere bağlı bir çok tahdit kaydı bulunmaktadır. Şöyle ki;

 • V-69 (İkamet izni iptal edilenler)
 • V-71 (Adreste bulunamayanlar)
 • V-70 (Sahte evlilik)
 • V-77 (Ahıska Türkü olmadığı halde başvuruda bulunanlar)
 • V-84 (10 gün içinde ikamet izni alma koşuluna bağlı olarak giriş yapanlar)
 • G-78 (Bulaşıcı hastalık taşıyan yabancılar)
 • G-87 (Genel güvenlik açısından tehlike arz edilen kişiler)
 • Ç-113(Yasadışı giriş-çıkış yapanlar)
 • Ç-114 (Haklarında adli işlem yapılan yabancılar)
 • Ç-115 (Ceza evinden tahliye olan yabancılar)
 • Ç-116 (Genel ahlak ve kamu sağlığını tehlikeye atan yabancılar)
 • Ç-117 (Kaçak çalışanlar)
 • Ç-118 (İkamet izni iptal edilenler)
 • Ç-119 (Kaçak çalışanların para cezasını ödememesi)
 • Ç-120 (Vize – ikamet ihlalinden kaynaklanan para cezasının ödenmemesi)
 • Ç-135 (Yabancılar ve uluslararası koruma kanuna aykırı davrananlar)
 • Ç-136 (Seyahat masraflarını ödemeyenler)
 • Ç-137 (Terke davet edilen yabancılar)
 • Ç-138 (İnat yolcu)
 • K (Kaçakçılıktan arananlar)
 • N-99 (İnterpol kodu)
 • O-100 (Semti Meçhul Yurda Giriş Yasaklı Sığınmacı)
 • N-82 (İstihzan kodu)

Bu tahdit kodları uygulanan yabancılar idare mahkemesine başvuruda bulunarak bu tahditin kaldırılmasını idare mahkemesinden isteyebilir.

Paylaş: