Yeni bir konut satın aldığımızda veya yaptırdığımızda konutun kararlaştırılan tarihte teslim edilmemesi son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Konut tesliminde gecikme yaşandığı için alıcı alması gereken kirayı alamamakta veya kendisi kirada oturduğu için kira ödeme durumunda kalmaktadır. Bu durum alıcının mağduriyetine yol açtığından alıcıya geciken konut tesliminde yoksun kaldığı kira alacağını tazmin imkanı tanınmıştır. 

Konut alınan kişi/firma ile alıcı arasında çift taraflı bir satış veya eser sözleşmesi kurulmaktadır. Bu sözleme çerçevesinde alıcı konutun bedeli ödemeli buna karşılık da konut belirlenen zamanda alıcıya teslim edilmelidir. Fakat teslim borcu zamanında yerine getirilmezse satıcı/ yüklenici temerrüde düşmektedir. Temerrüdün bir sonucu da alıcının borcunu yerine getirmeyen satıcıdan/ yükleniciden aynen ifa ve gecikme tazminatı isteme hakkıdır. Buna göre alıcının satın aldığı veya yaptırdığı konut sözleşmede kararlaştırılan tarihte teslim edilmezse alıcı, teslimle birlikte gecikme tazminatı adı altında yoksun kaldığı kira alacağını isteyebilme hakkına sahiptir.

Peki yoksun kalınan kira bedeli neye göre belirlenmektedir? Öncelikle talep edilecek kira bedeli sözleşmede kararlaştırılan teslim tarihinden fiilen konutun teslim edilme gününe kadar istenebilmektedir. Bilirkişiler tarafından bu zaman aralığı içerisindeki emsal konutların kira bedeli tespit edilmektedir. Alıcının kira alma hakkı bulunan süresinin ve konutun bu zamanlardaki emsal kira bedelinin belirlenmesiyle birlikte konutun geç tesliminden kaynaklı kira kaybı tazmin edilebilecektir. 

Borçlar Kanununda düzenlenen bu haktan yararlanmak için zamanaşımı süresi 10 yıldır. Bu süre içerisinde konutun teslimi ve gecikme tazminatı talebiyle dava açılmalıdır. Aksi halde geciken konut tesliminden doğan kira alacağı hakkınızı kaybedebilirsiniz.

Yaşadığınız mağduriyetlerin giderilmesi ve daha fazla hak kaybına uğramamak için Çitil Avukatlık Ortaklığı ile iletişime geçebilir, hukuki destek alabilirsiniz.

Hasret Yıldızhan

Paylaş: