Hukuki Himaye Sigortası

Mevcut hukuki durumda Avrupa ülkelerinde yıllardır aktif olarak uygulanan bu hukuki himaye sigortası sistemi belli bir sigorta priminin ödenerek sigorta poliçesindeki belirli risklerin ortaya çıkması durumunda sigortacının poliçede düzenlenen dava türleriyle sınırlı olma kaydıyla avukat masrafı, dava masrafı gibi giderleri ödemeyi üstlendiği bir sigorta türüdür. Kısacası bu hukuki sermaye sigortasının amacı yazımızın başında da belirttiğimiz gibi kişilerin düşük primleri ödemesi karşılığında hukuki olarak yardım ve destek almasına destek olmaktır. Peki bu sigorta türü ile neler teminat altına alınabilir? Motorlu araca bağlı hukuki koruma, sürücü hukuki koruması, taşınmaz mala bağlı hukuki koruma, kişi-aile hukuki koruması gibi birçok alanda da koruma sağlanabilir. Yine bunların yanında ek sözleşme ile; aile ve miras hukuku, inşaat sözleşmeleri, maden, taş ocakları ve orman hukuku, vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler, gümrük hukuku ile ilgili işlemler, çekişmesiz yargı işleri, uluslararası yargı yolları, iflas ve konkordato ile ilgili işlemler de teminat altına alınabilir.

Peki Bu Hukuki Sermaye Sigortasının Vatandaşa Faydaları Neler Olacak?

Bu hukuki sermaye sigortasının mevcut hale getirilmesi birçok açıdan vatandaşların hak arama eşitliğinin sağlanması, hukuki sorunlar nedeniyle uzayan dava süreçlerinde yapılan masrafların azaltılması ve bu gibi nedenlerle aslında dolaylı olarak adalete olan güvenin de artması gibi birçok faydayı da beraberinde getirecek. Yine keza ekonomik hayatta da hukuki güvenceyi arttıracağı ve sivil toplum bilincine de katkıda bulunacağı mutlaktır.

Peki Bu Hukuki Sermaye Sigortasının Hukuki Dayanağı Nedir?

Mevcut hukuki durumda Sigortacılık Kanunu 5.maddesine istinaden çıkarılan  2007/1 Nolu Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ Ek-1’de yer alan “Hayat Dışı Sigorta Grubu Sigorta Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Tazminat Ödemeleri” başlığının 17. bendinde “Hukuksal Koruma” ya yer verilmiştir. Böylelikle aslında bu hukuki sermaye sigortasının hukuki dayanağı da kanunumuzda yer almaktadır.

Son olarak şunu da söyleyerek yazımı bitirmek istiyorum. Yargı alanında yapılacak bu tarz reformlar halkımızın yani vatandaş olarak bizlerin her zaman ihtiyaç duyduğu ve duyacağı değişikliklerdir. Bu nedenle bu tarz devlet destekli hukuki sigorta gibi düzenlemeler ile düşük gelirli vatandaşların da hukuk sistemine etkin şekilde katılması ve devletin sağlayacağı primler ile adalet önünde eşit olarak temsil edilmesi hepimizin bir görevi olmakla birlikte keza bir sosyal hukuk devleti olarak mutlaka yapılması gereken yeniliklerdir. Bunların arttırılması ve desteklenmesi hepimiz için faydalı olacaktır.

Siz de bu hukuki himaye sigortasından faydalanmak istiyorsanız alanında uzman avukatlarımızla iletişime geçerek bu süreci en hızlı ve etkili şekilde değerlendirebilirsiniz.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Melisa Gizem AKTAŞ                                                                                                       

Paylaş: