Rekabet üstünlük sağlamak amacıyla rakiplere karşı yürütülen etkinlikler bütünüdür. Sağlıklı bir rekabet ortamı ise liberal ekonominin yapı taşıdır. Teşebbüsler, daha fazla kar etmeye, daha fazla müşteri çekmeye ve hizmet satışlarını arttırmaya çalışırlar. Sağlıklı bir rekabet ortamı, teşebbüsleri yenilik yapmaya ve verimli bir şekilde üretmeye iter. Bu sayede ortaya çıkan mal ve hizmetin kalitesi artacak bu sayede ortaya tüketici dostu bir ortam çıkmış olacaktır. Bu sebeple rekabetin korunması oldukça önemlidir.

 Rekabet hukuku, piyasada etkili bir rekabet ortamı yaratmayı hedefler ve bunu muhafaza etmeyi amaçlar. Aynı zamanda mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek amacıyla rekabetin korunmasını esas alır. Zira rekabetin bozulması, ekonominin ve tüketicilerin de zarar görmesi anlamına gelir. Bu nedenle rekabet oldukça elzemdir. Rekabetin varlığı teşebbüsleri fiyat düşürmeye ve hizmet kalitesini arttırmaya iter bu halde rekabet etmemek teşebbüsler için daha kolay olduğundan piyasalar rekabet kurallarının bulunmadığı durumlarda rekabet etmeme eğilimi gösterebilirler. Bu da teşebbüsleri karlarını maksimize etmek amacıyla birtakım işbirliklerine itebilir. Anayasa’nın 167. Maddesi devlete bu kapsamda yükümlülükler yüklemiştir. Bu doğrultuda piyasanın denetimini ülkemizdeki rekabet mevzuatının temelini oluşturan 4050 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki kanun sağlamaktadır. Bu kapsamda Rekabet Kanunu üç temel alanda yasaklama getirmiştir. Bunlar, rekabeti sınırlayıcı anlaşma uyumlu eylem ve kararlar, hakim durumun kötüye kullanılması, hakim durum yaratan veya hakim durumu güçlendiren birleşme ve devralmalardır. Bunları uygulamakla görevli kurum ise Rekabet Kurumu’dur. Rekabet Kurumu, şirket birleşme ve devralmalarla ilgili ciroları belirli eşikler üzerinde olan şirketlerin işlemlerini inceler. Gelen rekabet ihlalleri ile ilgili şikayet ve ihbarları değerlendirir bu kapsamda incelemeleri yürütür ve ciddi bulguların olması halinde ilgili şirketler hakkında soruşturma açar. Bu soruşturma sonunda ihlalin varlığı halinde şirketlere idari para cezası verir. Rekabet ihlali olduğunu düşündüğünüz bir durumun varlığı halinde Rekabet Kurumuna yapacağınız yazılı başvuru ile herhangi bir bedel ödemeden söz konusu rekabet ihlalini Rekabet Kurumuna ihbar edebilirsiniz. Bu sayede sağlıklı bir Rekabet ortamı sağlandıkça etkin çalışan bir piyasa ile giderek toplumsal refah artışı sağlanılmış olacaktır.  

Kaynakça https://www.rekabet.gov.tr/

Pelinsu Aleyna YILDIZ

Paylaş: