Sağlıkta Şiddet Yasası Nedir?

Ülkemizde yaşanan şiddet olayları artarak devam ediyor. Her türlü şiddeti (fiziksel, ruhsal ve sözle) içeren bu olayların etkisi neredeyse her gün farklı bir meslek grubuna sıçrıyor. Geçtiğimiz günlerde bu şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bir kişi, kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekime saldırdı. Bu saldırı sonucunda veteriner hekimler de “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın kapsamına dahil olmak istediklerini açıklayarak TBMM’ye çağrıda bulundular.

Peki “Sağlıkta Şiddet Yasası” olarak bilinen düzenleme aslında nedir? Günümüzde ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ olarak bilinen düzenlemeler aslında sağlık çalışanlarına karşı her türlü şiddetin engellenmesi amacıyla 15/04/2020 tarihinde, 3359 Sayılı “Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”nun 12. maddesine eklenen cezai yaptırımlardır. Bu ek maddenin amacı ise yasanın kapsamına giren kişilere karşı işlenen suçun cezasının ağırlaştırılarak caydırıcılığı arttırmaktır.

  1. maddeye eklenen ağırlaştırıcı hükümler şu şekildedir: “Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında; tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır ve Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.”

Veteriner Hekimler Neden Bu Yasanın Kapsamında Değil?

Veteriner hekimler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sağlık çalışanlarıyla birlikte “Sağlık Hizmetleri” sınıfında bulunup aynı özlük haklarına sahiptir.  Ancak sağlık çalışanlarına yapılan özlük haklarındaki ve teknik alanda yapılan iyileştirmelerden yararlanamamıştır. Çünkü Sağlık Bakanlığı bünyesinde değil Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedirler.

Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasasından Nasıl Yararlanabilir?

Bu yasanın kapsamına ise ek fıkrada da geçtiği gibi kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeli girer. Yasanın kapsamına veteriner hekimlerin de dahil olması için mecliste, aynı 12. maddeye yapılan ek gibi, TBMM’de görüşülüp veterinerlerin bu yasaya eklenmesinin kabul edilmesi veya kanunun değişmesi gerekir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne üye olun! 

Şavkın Sıla KEREM

KAYNAKÇA:

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3359.pdf

https://tvhb.org.tr/2018/07/19/veteriner-hekimler-saglik-calisanlari-ile-ilgili-yapilan-yasal-duzenlemeye-itiraz-ediyor/

Paylaş: