Spor Hukukunda Tahkim ve Kararlara İtiraz

Spor Hukukunda Tahkim Nedir ?

Tahkim bir uyuşmazlığın devletin organlarınca çözümü yerine hakem atamak ya da mahkemeden hakem atanmasını talep ederek çözüme hakem aracılığıyla ulaşmaktır. Tahkim yoluyla uyuşmazlık çözümü için tahkime elverişli bir uyuşmazlık olmalı ve taraflar tahkim yolu ile çözüm konusunda hemfikir olmalıdır.

Günümüzde spor , insanları birleştiren ve eğlendiren bir alan haline gelmiştir.

Devasa bütçeli spor kulüplerinin oluşması , ünlü ve toplum üzerinde etkili sporcuların ortaya çıkması bu alanın ne kadar önemli hale geldiğinin göstergesidir. Bu kadar önemli hale gelmiş bir alanda  uyuşmazlıklar yaşanması ve bunların çözümü için tahkim, önemli bir uyuşmazlık çözüm yoludur.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ( IOC) tarafından kurulan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), spor alanında uluslararası uyuşmazlıkların çözümü görevini gören en önemli kuruluştur. Ülkemizde, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde özerk yapıya sahip Tahkim Kurulu faaliyet göstermektedir. Maliyetli bir yapı olan tahkim, hızlı ve kesin kararlar almaktadır.

Kurul ; kulüpler , antrenörler , sporcu temsilcileri , masörler ve organizatörler arasındaki uyuşmazlıkları inceler ve karara bağlar.

Uluslarası Sporda Tahkim

Ululararası spor mahkemesi niteliğindeki CAS bağımsız ve sporun en üst mahkemesidir. Ülkelerin kendi iç hukuk yollarına başvurulmadan CAS’a gidilmesi olanaksızdır. CAS hakemlik ve arabulucuk görevleri yapmaktadır. Dostane şekilde arabulucu sıfatıyla uyuşmazlıklara çözüm ararken , hakemlik sıfatı ile ihtilaflara çözüm yolları getirmektedir.

Dünyanın her yerinde artık yaşamın bir parçası haline gelen sporda karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözümü için evrensel bir bağımsız mahkeme niteliğinde görev yapmaktadır.

CAS’ta Yargılama ve İşleyiş

CAS’a ilgili tahkim anlaşması varlığı halinde ya da aralarında oluşan ihtilaflar sonuucunda başvuru gerçekleşebilir. Bireysel anlaşmalar olabileceği gibi sözleşme maddesinde bulunan bir madde sonucunda da başvuru yapılması olanaklıdır.

Bütün gerçek ve tüzel kişilerin CAS’a başvuru hakkı bulunmaktadır.Sporcular , spor kulüpleri, federasyonlar , olimpiyat komiteleri , spor etkinliği organizatörleri ve sponsorlar başvuruda bulunabilirler. Sadece spor değil aynı zamanda sporla ilgili yapılan ticari anlaşmalar da CAS önüne götürülebilecek konular arasındadır.

Tahkim Kararlarına İtiraz

Özel hukuk tüzel kişisi niteliğine sahip Türkiye Futbol Federasyonu, futboldan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünü bağımsız ve özerk TFF Tahkim Kurulu’na bırakmıştır.TFF Tahkim Kurulu zorunlu bir tahkim merci olup verdiği kararlar kesindir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu’nun verdiği kararlar kesindir. TFF Tahkim Kurulu kararlarında CAS’a başvurulamaz ancak GSGM Tahkim kararlarında CAS’a başvuru yolu açıktır.

CAS tarafından verilen kararlara karşı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nde temyiz yoluna gidilebilir . Temyiz yolunda usul ve esas olmak üzere inceleme gerçekleştirilir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun !

Halil Alper BOZKURT

Kaynakça:

Paylaş: