VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) Kayıt ve Kişisel Veri Envanteri VERBİS’e kayıt ile yükümlü şirketlerin, Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt sürecini yönetiyoruz ve şirket operasyonlarınızı analiz edip işlediğiniz veriler üzerinden veri envanteri oluşturuyoruz. Bunun dışında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde sicil kaydınızın yapılması sicil ve envanterinizin oluşturulması dışındaki tüm iş ve işlemleriniz tarafımızca takip edilmektedir. Danışma…

Kişilerin fikri çalışmaları hukuk alanında hem ekonomik bir malvarlığı olarak değerlendirilirken hem de kişilerin bu çalışmaları üzerinde manevi menfaatleri bulunduğunu kabul etmektedir. Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları, bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki danışmanlık…

logo-footer