Çitil Avukatlık Ortaklığı

Kişilerin fikri çalışmaları hukuk alanında hem ekonomik bir malvarlığı olarak değerlendirilirken hem de kişilerin bu çalışmaları üzerinde manevi menfaatleri bulunduğunu kabul etmektedir. Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı olarak müvekkillerimize fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları, bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

  • Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım haklarının korunması
  • Bu hakların tecavüzüne yönelik hukuk ve ceza davaları
  • Lisans, iş birliği, franchising ve joint venture sözleşmeleri
  • Fikri hakların devri
  • Telif haklarının ulusal ve uluslararası alanda tescili
  • Türk Patent Enstitüsü ve diğer ilgili kuruluşlar nezdinde yapılacak işlemlerin yürütülmesi
  • Korsan, taklit ve izinsiz kullanım hallerinin takibi
Paylaş: