Tasarruf Finansman Şirketleri

Bugün sizlere son yıllarda fazlasıyla popüler olan tasarruf finansman şirketleri hakkında birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle tasarruf finansman şirketi nedir bundan bahsedeyim. Tasarruf finansman şirketi, müşterilerin satın almak istedikleri konut, çatılı iş yeri veya taşıt için finansman sağlayan ve müşterileriyle tasarruf finansman sözleşmesi yaparak bu sözleşme çerçevesinde faaliyet yürüten şirketlerdir .Bu şirketleri ise BİREVİM, EMİN EVİM, FUZUL, İMECE, KATILIMEVİM, SİNPAŞ olarak sayabiliriz.

Şimdi bu finansman şirketlerinden bahsettikten sonra size biraz da bu tasarruf finansman şirketlerinin müşterileri ile yaptıkları tasarruf finansman sözleşmesi olarak adlandırılan ve son yıllarda yürürlüğe girerek çok popüler olmuş bu sözleşme türünden de bahsetmek istiyorum.

Tasarruf Finansman Sözleşmesi

Bildiğiniz üzere bu finansman şirketleri de 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile kapsam altına alınmıştır. İlgili kanun maddelerine bakıldığında Tasarruf finansman sözleşmesi, Kanun’un 39/A maddesinin birinci fıkrasında; “Belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenen sözleşme” olarak tanımlanmıştır.

Bu tanıma göre, tasarruf finansman sözleşmesinin tarafları, tasarruf finansman şirketi ve müşteridir. Yönetmelik’in tanımlar başlığını taşıyan 3/1-g maddesinde müşteri, tasarruf finansman sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Kanunda tasarruf finansmanı kullanacak kişiler “müşteri” olarak ifade edilmiştir. TKHK m. 3/1-k’de ise tüketici, “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. Kanundaki tanım çerçevesinde sözleşmenin objektif esaslı unsurları, sözleşmenin konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla akdedilebilmesi; şirketin organizasyon ücreti alması; şirketin müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetmesi ve müşterinin aldığı finansmanı belirli bir ödeme planı çerçevesinde geri ödemesidir.

Son olarak ise çok güncel bir sorun olan halk arasında da “ evim “ mağdurları olarak bilinen faizsiz konut şirketi mağdurlarına getirilen yeni bir yenilik olan bu mağdurlara paralarını sözleşme fesih talebinde bulunduktan sonra 1 ay içinde alabilme imkanı tanıyan TBMM’de de kabul edilen torba yasadan bahsedeceğim.

Son gelişmelere göre BDDK tarafından yapılan açıklama uyarınca TMSF tarafından tasfiye komisyonunun atanacağı ve işlemlerin bu komisyon tarafından yürütüleceğini açıklamıştır. Dolayısıyla TMSF’nin atayacağı bu komisyonun yürüteceği tasfiye süreci sonrası elde edilen gelirlerin yani paranın müşterilere iadesi mümkün kılınmıştır.

Siz de ödenen paralarınızın iadesi ve konunun hukuki zeminde takibi ile hukuki danışmanlık hizmeti almak için alanında uzman avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz!

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bültenine abone olun!

Melisa Gizem Aktaş

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-7.htm

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6361.pdf

Paylaş: