Tutukluluğa İtiraz

Tutuklama İtirazında Sulh Ceza Hakimliği Dönemi Kapandı

Tutukluluk ve adli kontrol kararlarına karşı itirazlar 01.01.2022 itibari ile artık Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılacaktır.

Yeni yıl ile beraber ilk günü yürürlüğe giren 4.yargı paketinde yer alan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince tutukluluğa ve adli kontrol kararlarına ilişkin itirazlar artık Asliye Ceza Mahkemesine yapılacaktır.

Değişiklik Öncesi

Gelelim değişiklik öncesi tutuklama ve adli kontrol kararına itiraz prosedürüne , karar veren sulh ceza hakimliğinin;

Birden çok sulh ceza hakimliği bulunması durumunda numara olarak bir üst numaralı sulh ceza hakimliğine,

Son numaralı ceza hakimliği olması durumunda bir numaralı hakimliğe,

Birden çok sulh ceza hakimliğinin bulunmadığı yerde ise ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine,

Ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine yapılırdı.

Değişiklik Sonrası

Yasa değişikliği ile birlikte tutukluluğa ve adli kontrol kararlarına karşı itiraz bu şekilde yapılıyorken artık bir üst numaralı sulh ceza hakimliğine değil asliye ceza mahkemesine itiraz yapılabilecektir. Mahkeme numaralandırması tayin edilmemiş olup tutukluluğa ve adli kontrol kararlarına itiraz yolu yargı çevresinde bulunan Asliye Ceza Mahkemelerine yapılacaktır.

Sonuç Olarak

Tutuklama kararlarına ve adli kontrol kararlarına karşı artık sulh ceza hakimliğine değil asliye ceza hakimliğine başvuru yapılmaktadır.

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itiraz incelemesi, orada bulunan asliye ceza mahkemesi hakimine verilmiştir.

İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hallerde , itirazların hızlı şekilde incelenmesi amacıyla, kararına itiraz edilen sulh ceza hakimliği tarafından gerekli tedbirleri alınacağını düzenlemiştir.

Sulh ceza hakimliği işleri , asliye ceza hakimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına verilmiştir.

Nihai olarak bu aşamadan sonra yapılacak tutukluluğa itiraz ve adli kontrol kararlarına itiraz dilekçelerinde Asliye Ceza Mahkemesi’ne şeklinde yazılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Paylaş:
Index