Uyuşturucu Madde Kullanma ve Ticaret Arasındaki Farklar

Uyuşturucu Madde Kullanma ve Ticareti Suçları Arasındaki Farklar 

Uyuşturucu madde kullanma ve ticareti suçları, çağımızın adli ve tıbbi olarak en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu sorun yalnızca ulusal değil uluslararası olarak da önü alınamaz hale gelmiştir. Bu doğrultuda bu suçların soruşturma ve kovuşturmasında uyuşturucu kullananların ve uyuşturucu tacirlerinin birbirinden ayrılması elzemdir. Bu iki suçun birbirinden ayırt edilmesi için bazı unsurlar vardır:

Uyuşturucu Maddenin Miktarı

Uyuşturucu maddenin miktarı, kişinin ruhsal ve fiziksel durumuna göre göre değişmekle beraber, uyuşturucu kullanıcıları ile uyuşturucu tacirlerini ayırmaktaki en önemli ölçütlerdendir. Şüphelinin kişisel kullanım miktarını aşacak kadar uyuşturucu madde bulundurması, uyuşturucu ticareti suçunun varlığına bir göstergedir. Fakat Yargıtay kararlarında da gördüğümüz gibi yalnızca kişisel kullanım sınırlarında kalan uyuşturucu madde bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmaya delil sayılmaz.

Uyuşturucu Madde Ticaretine Yönelik Davranışlar 

Sanığın uyuşturucu madde sattığına dair bazı girişimlerinin olması da uyuşturucu madde ticareti yaptığına işaret eder. Örneğin sanığın uyuşturucu maddde alım-satımı yaptığını ifade eden bir tanık beyanı ya da sanıkla işbirliği içinde olduğunu ifade eden başka bir sanığın varlığı, uyuşturucu madde ticareti suçunun varlığı olarak değerlendirilir.

Uyuşturucu Maddenin Bulundurulduğu Yer

Uyuşturucu maddeyi yalnızca kişisel kullanımı için bulunduran kişiler uyuşturucu uyuşturucu maddeyi kolay ve hemen ulaşabilecekleri(işyeri ya da evi gibi)  bir yere koyarlar. Bunun aksine uyuşturucu  maddenin kolaylıkla ulaşılamayacak bir yere zulalanması(depo gibi) uyuşturucu madde ticareti yapıldığına işaret eder.

Uyuşturucu Maddenin Bulunduruluş Şekli

Uyuşturucu maddelerin bulundurulduğu şekil yine suçun tespiti açısından önemli bir ölçüttür. Uyuşturucu maddenin küçük, özenli ve aynı ağırlıkta poşetçikler halinde bulundurulması; uyuşturucu maddenin yanında ya da yakınlarında bulaşıklı hassas terazinin ve poşetlemede kullanılan malzemelerin bulunması da uyuşturucu maddenin ticaret amacıyla bulundurulduğuna göstergedir.

Sonuç

Uyuşturucu ticareti ile uyuşturucu kullanma suçlarını birbirinden ayıran en önemli unsurlara değindik. Buna göre; uyuşturucu maddenin miktarı, bulundurulduğu yer, bulunduruluş şekliyle uyuşturucu madde ticaretine yönelik girişimlerin varlığı uyuşturucu madde kullanma ve ticareti ayrımındaki en önemli unsurlardır. Fakat tekrar hatırlatmakta fayda var ki bu unsurlar tek başına uyuşturucu kullanma ya da ticareti suçlarına delil olamayabileceği gibi her somut olayın kendi özelliklerine göre değerlendirildiği de unutulmamalıdır.

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

 

Kübra Nur Sağdıç


Kaynakça
                                                                             

https://www.yargitay.gov.tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/980713

Paylaş: