Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İskansız Ev

Yapı Kullanma İzin Belgesi ve İskansız Ev

Satın alacağınız evden dolayı mağduriyet yaşamamanız adına birtakım belgelerin ve tabirlerin ne olduğunu ve ne işe yaradığını öğrenmenizde fayda var. Alacağınız evin ve tapusunun hukuki niteliği hakkında edineceğiniz küçük bilgiler, bazı dezavantajlı durumlardan kaçınmanızda büyük rol oynayacaktır.

Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi

Öncelikle, bir binanın inşasına başlanabilmesi için belediyeden yapı ruhsatı alınmalıdır. Mücavir alan sınırlarının dışında kalan bölgelerde bunun için yetkili makam valiliktir. Yapı ruhsatının alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde inşaatın yapımına başlanılması ve 5 yıl içinde inşaatın tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden yapı ruhsatı alınması zorunluluğu doğacaktır. Ruhsatı olmayan binalar kaçak sayılmaktadır.

İskan belgesi olarak da adlandırılan yapı kullanma izin belgesi ise inşaatın yönetmeliğe, projeye ve yapı ruhsatına uygun bir şekilde tamamlandığını, müteahhitin bir borcunun bulunmadığını göstermektedir. İskan, söz konusu inşaatın kullanıma ve oturuma açık olduğunun yetkili belediye ya da valilik tarafından resmen onaylanması sonucunda alınmaktadır. Böylelikle söz konusu inşaatın hukuka uygun bir şekilde tamamlanmış olduğu ve güvenilirliği açısından sakınca bulunmadığı anlaşılır.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti

İnşaatı devam etmekte olan bir binadan ev satın almayı düşünüyorsanız; bir daireyi satın alamayacağınızı, arsa payı cinsiyle belirlenmiş bir hak elde edeceğinizi ve tapunuzun niteliğinin “kat irtifakı” olacağını bilmelisiniz. Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir inşaatın hak sahiplerinin paylarını belirtmektedir.

Buna karşın, tamamlanmış ve belediye/valilik tarafından oturuma ve kullanıma açılması onaylanmış bir binadan ev aldığınızda, doğrudan “kat mülkiyeti” tapusu alırsınız. Tapunuz kat irtifakı çeşidindeyse, inşaatın bitimiyle iskan alınması sonrasında evinizin tapusunu kat mülkiyetine geçirmeniz mümkündür ve gereklidir.

İnşaatı Tamamlanmamış Yapıdan Ev Almak

İnşaatı tamamlanmamış evler daha uygun fiyata satılsa dahi böyle bir satın alma birtakım olumsuzluklar ve riskler barındırmaktadır. Örneğin, bankalar kat mülkiyetli tapuları daha çok tercih ettiğinden konut kredisi almakta sorun yaşayabilirsiniz. Ve hatta, ilerleyen dönemde, ruhsata ve projeye aykırı davranılmış olması gibi sakıncalı hallerde müteahhitin yapı kullanım izin belgesi alamayacağını ve binanın belediye kararıyla yıkılabileceğini de ihtimaller dahilinde tutmalısınız. Kat irtifakı tapusu almayı düşünüyorsanız, benzeri problemlerle karşılaşmamak adına hukuki danışmanlıktan yararlanmanız daha sağlıklı olacaktır.

Normal süreçte inşaatın tamamlanmasıyla iskan alınması ve kat irtifakından kat mülkiyetine geçilmesi gerekmektedir. Yapı kullanım belgesi/ iskan tüm apartman için alındığından tüm kat malikleri bir ücrete tabidir. Dolayıyla herkesin onayı alınmalıdır. Bu konuda bir anlaşmazlık olduğu takdirde mahkeme yoluna gidilebilmektedir.

İnşaatı Tamamlanmış Yapıya İskan Alınmaması

Kimi zaman inşaat tamamlanmışsa da projeye aykırılığın veya planda bir eksikliğin ya da değişikliğin olması, müteahhit/inşaat firması tarafından borçların ödenememesi gibi sebeplerle bina iskana açılamamaktadır. Buna rağmen satışlar gerçekleştirilmektedir. Tamamlanmış yapıya iskan alınmaması, binanın resmiyette inşaat halinde görünmeye devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle böyle bir yerden ev aldığınızda tapunuz yine kat irtifakı niteliğinde olacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, hukuken, tamamlanan bir binada oturulabilmesi ve binanın kullanılabilmesi için iskan alınması zorunludur. Aksi halde, yukarıda da örnek olarak verildiği üzere belediyeden yıkım kararı alınabilmesi gibi yaptırımları olacaktır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Kaynakça:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=634&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3194&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

https://www.isbank.com.tr/blog/kat-irtifaki-kat-mulkiyeti-nedir-ve-farklari-nelerdir#:~:text=Kat%20%C4%B0rtifak%C4%B1%20Nedir%3F,sat%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1%20m%C3%BCmk%C3%BCn%20k%C4%B1lmak%20i%C3%A7in%20kuruluyor.

https://www.mevzuat.gov.tr/

Cemresu DUVARBAŞI

Paylaş: