18 UYGULAMASINDA HİSSE ÇÖZÜMÜ

İmar planında alınan kararların uygulamaya da aktarılması gereklidir. Arazi ve arsa düzenlemesi yani parselasyon imar kararlarının uygulamaya aktarılabilmesi için kullanılan en önemli araçlardan biridir.

Arazi ve arsa düzenlemesi nedir?

Arazi ve arsa düzenlemesi, imar planlarının uygulanması amacıyla malik veya diğer hak sahiplerinin rızası aranmaksızın plan sınırları içinde bulunan taşınmazların birbirleri ile birleştirilmesi ve bunların imar planına uygun ada veya parsellere bölünerek hak sahiplerine dağıtılması işlemi olarak tarif edilebilir.

Arazi ve arsa düzenlemesine ne zaman başvurulur?

Bir taşınmaza ilişkin alınan imar kararı ile taşınmazın mevcut kullanım şeklinin aynı olmadığı durumlarda başvurulur.

Örneğin imar planında okul, yeşil alan gibi umumi hizmete ayrılmış bir alanın özel mülkiyette olduğu durumda arazi ve arsa düzenlemesi işlemine başvurulur. Bu sayede taşınmazın imar planına uygun şekilde kullanılması sağlanır.

Arazi ve arsaların düzenlenmesinde yetki kimdedir?

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yetki belediyelere aittir. Bu sınırlar dışında yetki il özel idarelerindedir. Bunlar genel yetkiler olup, özel düzenlemeler de mevcuttur.

Arazi ve arsa düzenleme süreci ve usulü nasıl olur?

  • madde dikkate alınarak düzenleme sahası belirlenir.
  • Parselasyon planları yapılır
  • İmar parselleri tapu siciline tescil edilir

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne üye olun!

Halide Gizem KOYUNCU

Kaynakça:

Tahir Muratoğlu, İmar Hukuku

https://www.mevzuat.gov.tr/

Paylaş: