Alkollü Araç Kullanma

Alkol etkisinde araç kullanımı sürücünün refleks ve dikkatini zayıflatıp hem sürücü ve araçtaki diğer yolcuların hem de trafikteki diğer araç ve kişilerin canlarını tehlike altına sokar. Bu yazımızda alkollü araç kullanımı ve yaptırımından bahsedeceğiz.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin ve kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üstünde olan diğer araç sürücülerinin karayolunda araç sürmeleri yasaktır.

Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile, 1823 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0,21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 2286 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçten fazlasında ise, 3674 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.

Alkollü Araç Kullanan Kişinin TCK Kapsamında Cezai Sorumluluğu

Alkollü araç kullanmadan kaynaklı ceza davaları temel olarak ikiye ayrılabilir. Eğer kaza oluşmamış ve sürücü 1.00 promilin üzerinde alkollü araç kullanıyor ise sadece trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan ötürü TCK 179’dan kaynaklı bir ceza davası söz konusu olacaktır. Bununla birlikte alkollü araç kullanımı neticesinde can ve mal kaybı gerçekleştiğinde gerek taksirle öldürme ve gerekse taksirle yaralama suçunu düzenleyen TCK hükümleri dikkate alınır.

TCK Madde 179

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Alkolmetreye Üflenilmemesi İçin Direnme

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 9869 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır.

Teknik cihazla yapılan ölçüm sonucuna itiraz edilerek tespitin sağlık kuruluşlarında yaptırılması halinde, her iki tespit arasındaki süre, teknik cihazla ölçüm yapılmasına izin verilmemesi halinde ise kaza saati ile sağlık kuruluşunda yapılan tespit saati arasındaki süre göz önünde bulundurularak sağlık kuruluşunda yapılan tespit sonucuna ilk ölçümü yapan trafik kuruluşu tarafından her bir saat için 0,15 promil eklenmek suretiyle alkol oranı belirlenir ve çıkan sonuca göre işlem tesis edilir.

Alkollü Araç Kullanımı Cezasına İtiraz

Hakkında alkollü araç kullanma cezası düzenlenen sürücü 15 gün içerisinde cezanın kesildiği yerdeki Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sunarak, alkollü araç kullanma ve ehliyete el koyma cezasını iptal ettirebilir.

Sonuç olarak; kendimiz, sevdiklerimizin ve diğer kişilerin canlarını tehlikeye atmamak adına alkollü araç kullanımından uzak durmamız gerektiğini hatırlatır, bu durumun ne mağduru ne de faili olmaktan korunmanız dileğiyle.

TALHA AVCI

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun! 

Kaynakça

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2918.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=8182&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5237.pdf

Paylaş: