Sözleşme nasıl hazırlanır?

Mevzuatımıza göre sözleşme, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun olarak irade beyanlarını açıklamalarıyla oluşan hukuki işlemdir. Peki bu hukuki işlemin amacı nedir, neden sözleşme yapma gereği hissederiz sorusuna cevabımız ise tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden istek ve taleplerini açıkça yansıtmasını sağlamak ve ileride oluşabilecek uyuşmazlıkların önlenmesini sağlayarak aslında bir bakıma da düzeni sağlamaktır. Bu sebeple bir sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır. Aksi halde bu maddelerin birinde dahi bir eksiklik olması durumunda birçok problemle karşı karşıya kalabiliriz.

Tipik Bir Sözleşmede Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

İlk olarak bakacağımız şeyler sözleşmenin tipi, tarafların kimlik bilgileri ve tebligat adresleri, sözleşmenin amacı, konusu, sözleşmede yer alan hususların tanımları, tarafların hakları, tarafların yükümlülükleri, sözleşmenin başlangıç ve bitiş süresi, mücbir sebepler, sözleşmenin feshi durumu, cezai şart, teminat ve eklerdir. Bunların yanında bir sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir diğeri de şekil şartıdır. Aksi halde kanunda açıkça resmi şekle tabi tutulmuş bir sözleşme bu şekil şartına uymuyorsa yaptığınız sözleşmenin hukuk nezdinde bir geçerliliği olmayacaktır.

Bunun yanında sözleşme hazırlanırken temelde en önemli şartlardan biri de tarafların bu sözleşmeyi yapmaya ehil olup olmadıklarının kontrolüdür. Keza kimlik, imza sirküleri varsa vekaletname de sözleşmeye incelenmeli ve geçerlilikleri kontrol edilmelidir. Aksi halde çok büyük uyuşmazlıklar doğabilir. Sözleşme hazırlanırken her sayfaya paraf atılmasına, son sayfaya ise imza atılması da dikkat edilmesi gereken önemli hususlardandır. Bununla beraber sözleşmenin sonunda kaç sayfa ve nüsha şeklinde hazırlandığı bilgisi de belirtilmelidir. Keza sözleşmede ifa yeri ve ifa zamanına da dikkat edilmelidir. Yine yetki şartına yer verilmesi de sorunları minimuma indirmeye yardımcı olacaktır.

Özetle tekrar belirtecek olursak, sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar temelde başlık, tarih, konu, taraflar, sözleşme özeti, şekil şartı, cezai şart, yetki belgeleri ve vekaletnameler, görevli mahkeme, sözleşmenin yenilenmesi ve uzaması, teminat, devir yasağıdır. Son olarak, sözleşme dediğimiz şey tarafların birbirlerinden ne istedikleri ne beklediklerini açıkça ve kafa karışıklığına yer bırakmayacak şekilde yazı haline getirilmesidir. Bu nedenle olası bir kafa karışıklığı yaşanmaması için ve sonradan sözleşmede değişikliği gerekebileceği için sözleşmenin önce bir taslak olarak hazırlanıp ardından karşı tarafa iletilmesi ve üzerine tartışılması ile hazırlanacak bir sözleşme daha sağlıklı ve uygun olacaktır.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun

Melisa Gizem AKTAŞ

https://bugrayildiz.av.tr/sozlesme-hazirlanirken-dikkat-edilmesi-gerekenler

Paylaş: