Son zamanlarda ülkemizde de sayıları giderek artan çok önemli bir sosyokültürel konu: Boşanmalar Neden Artıyor?

Son zamanlarda ülkemizde de sayıları giderek artan çok önemli bir sosyokültürel konu: Boşanmalar Neden Artıyor?

Boşanma davası, eşlerden birisinin mevcut evliliğin sona ermesi amacıyla boşanmaya sebep olan uyuşmazlığı ve boşanma talebini mahkemeye bir dilekçe aracılığıyla sunmasıdır.

Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olmak üzere hukukumuzda 2 türlü boşanma davası bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma halinde taraflar nafaka tazminat çocuğun velayeti gibi sorunları kendi aralarında belirlerler bunun sonucunda Anlaşmalı Boşanma Protokolü imzalanıp mahkemeye sunulur ve genellikle tek celsede sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davasında ise nafaka, tazminat, çocuğun velayeti gibi konularda taraflar anlaşamamıştır bu konulara mahkemede boşanma davası açılması sonucunda hakim karar verir. Ülkemizde boşanmalar genel itibarıyla çekişmeli boşanma davası şeklinde görülür ve bu tür davaların süresi de uzun olur.

Boşanmanın diğer tüm devletlerde olduğu gibi bizde de belirli zorlukları bulunurken aşağıda sayılan bazı sebeplerden dolayı ülkemizde son yıllarda ciddi artışlar görülmektedir. TÜİK verilerine göre son 20 yılda boşanmalar %47 gibi çok ciddi bir oranda artış gösterdi. Bunun 2 tane büyük sebebi var; teknolojik gelişme, ekonomik ve sosyal geçimsizlik. Bunlar da aslında birbiriyle bağlantılıdır. Teknolojinin etkisiyle çiftler arasında ciddi bir iletişimsizlik baş gösteriyor bunun da en büyük örneğine pandemi zamanında rastladık aynı evin içinde olan çiftler birbiriyle konuşmaktan çok sosyal medyada zaman geçirmeyi tercih ediyor ve kendilerini oradaki yanılsama çiftlerle kıyaslıyorlar bunun sonucunda evlilik birliği zarar görüyor. Bunun yanı sıra kadınların her geçen gün ülkemizde sosyal yaşama daha fazla dahil olması bunun sonucunda ekonomik özgürlüğe kavuşması ve her geçen gün biraz daha bağımsız hale gelmesi sonucunda evlilikteki küçük sorunlarda bile boşanma bir tercih haline gelebiliyor. Yani kadın iş hayatının zorlukları, bunun getirdiği sorumluluklar nedeniyle evliliklerdeki sorunları tolere etmemeyi tercih edebiliyor. İktidarın evlenin çocuk yapın söylemlerine işin ekonomik boyutu engel oluyor gençler maddi yetersizliklerden dolayı evlenemiyor ve bunun sonucunda evlenme yaşı artıyor. TÜİK verilerine göre 2022 yılında ortalama evlenme yaşı; erkeklerde 28.1 olurken kadınlarda 25.4 oldu.

Sonuç olarak ülkemizde her geçen gün boşanmaların artmasının temel sebepleri olarak  kadınların sosyal konumundaki değişiklik, teknolojik gelişmeler, ekonomik zorluklar ve sosyal medya gibi  bazı etkenler gösterilebilir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin epostanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

ALİ ALTUNDAĞ

Kaynakça:

https://www.indyturk.com/node/398651/haber/ekonomik-ve-sosyal-g%C3%BCvensizlik-evlilikler-azal%C4%B1yor-bo%C5%9Fanmalar-art%C4%B1yor

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Evlenme-ve-Bosanma-Istatistikleri-2021-45568

Paylaş: