Evlerimiz, günlük hayatın koşuşturmacasının ardından huzura kavuştuğumuz yerlerin başında gelir. Bu nedenle söz konusu huzur ortamımızın sessiz ve sakin olmasını bekleriz. 

Peki ya bu talebimiz sürekli gürültü yapan veyahut problemli hareketler sergileyen komşumuz tarafından dikkate alınmıyorsa ne yapabiliriz?

İstenmeyen Komşu 

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri; bağımsız bölümleri, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken birbirlerini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uygun davranmak hususunda yükümlüdürler. Dolayısıyla kat maliki olan komşunuz apartmanın ortak bölümlerine çöplerini bırakıyorsa, gece geç saatlere kadar yüksek sesli müzik dinliyorsa, dairesini ahlaka ve adaba aykırı amaçlar için kullanıyorsa, tüm bu ve bunun gibi durumlar, komşunuzun bağımsız bölümünü elinden almanızın yolunu açabilir. 

Kanuna göre istenmeyen komşunun bağımsız bölümünü devir yoluyla almak ve komşuyu kat mülkiyeti ilişkisinden çıkartmak üzere dava açmak, komşunun borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinin “çekilmez hale gelmesi” durumunda mümkün olacaktır. Çekilmezlik şartının varlığı 3 durumda ise her halde kabul edilir:

Komşu;

1-Ortak giderler ve avanstan kendi payına düşen borçları ödemediği için hakkında 2 yıl içerisinde 3 defa icra veya dava takibi yapılmasına sebebiyet vermişse.

2-Daha önce verilen hakim kararına uymayarak borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeye 1 yıl süreyle devam etmişse.

3-Bağımsız bölümü ahlaka ve adaba aykırı olarak kullanılıyorsa.

Tüm bu hallerde kat malikleri kurulu “sayı ve arsa payı çoğunluğu” ile karar alarak istenmeyen komşunun bağımsız bölümünün zorunlu devrini hakimden talep edebilirler. 

Komşunuzun davranışları çekilmezlik boyutuna ulaştı, kurul kararını da aldınız, peki şimdi ne olacak? 

Söz konusu kararın alındığının öğrenildiği tarihten başlayarak 6 ay içerisinde ve her halde dava hakkının doğumundan itibaren 5 yıl içerisinde dava hakkınızı kullanmanız ve devir davasını açmanız gerekiyor. Aksi halde dava hakkınız düşecektir. Açılan bu davanın olumlu sonuçlanması halinde istenmeyen komşunun bağımsız bölümü, davacı kat maliklerine arsa payları oranında devredilecektir. 

İstenmeyen Kiracı

Bunca sorunu çıkartan komşu, bağımsız bölümün maliki değil kiracısı ise kiraya veren, kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Zira kiracı da çevre sakinlerinin hakkını gözetme, iyi geçinme yükümlülükleri altındadır. Şayet kiracı, toplu yaşama kurallarına uygun davranmıyorsa yönetim tarafından da uyarılabilir. Yönetimin uyarısı ciddiye alınmamışsa yönetim kiraya verenle iletişime geçebilir. Bu durum da sonuç vermemişse yönetim, kiracının tahliyesi için doğrudan dava açabilecektir. 

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan güncel hukuki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Damla Kuzu

KAYNAKÇA: 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf

https://www.lexpera.com.tr/literatur/kitaplar/kat-mulkiyetinin-devri-mecburiyeti-978-605-7542-49-6

Paylaş: