Dezenformasyon Yasası

SOSYAL MEDYA YASASI

Kamuoyunda Sansür Yasası, Dezenformasyon Yasası gibi isimlerle anılan aslında asıl adı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Değişiklik Kanunu) 18 Ekim 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sansür Yasası’nın yankı yapmasının sebeplerinden bir tanesi de Kanunun 29. Maddesinden kaynaklanmaktadır diyebiliriz.

Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu

TCK’da 217/A maddesi ile “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” eklendi. Bu ekleme ile, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde ise, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılacak.

Dolayısıyla bir haberin yanıltıcı olduğuna yargı karar verecek.  Ayrıca anonim faaliyetler ve örgüt faaliyetleri de suçun ağırlaştırıcı sebebi olacak.

Sosyal Ağ Sağlayıcılarının Yükümlülükleri

Sosyal ağ sağlayıcıları hesap verebilirlik ilkesine uygun şekilde hareket etmek, Kanunun uygulanmasına ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeleri Kuruma vermekle yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara öneriler sunarken hangi parametreleri kullandığına internet sitesinde açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer verecek. Kullanıcılara önerdiği içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme ve kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunma aldığı tedbirlere raporunda yer verecek. Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgileri internet sitesi üzerinden yayınlar ve bu hususa raporunda yer verecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak.

Kanun kapsamında Başkan tarafından verilen idari para cezalarının yasal süresinde ödenmemesi durumunun bir yıl içinde birden fazla gerçekleşmesi hâlinde, Başkan tarafından yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcısına altı aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilir, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz.

Reklam yasağına aykırı davranan kişilere, on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanmasına Başkan tarafından karar verilebilir.

İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esaslar, 6 ay içerisinde yönetmelikle belirlenecek. İnternet haber sitelerine, öngörülen yükümlülüklere uyum için de 3 ay süre verildi. Bu sürelere dikkat ederek gerekli hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Berril CEYHAN


Kaynakça:

https://www.tbmm.gov.tr/yasama/kanun-teklifleri

https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/

https://www.mevzuat.gov.tr

Paylaş: