Dijital Reklamcılık ve Hukuki Boyutu

Gündelik yaşam işlerinin, alışverişlerin ve sosyalleşmenin internet üzerinden ilerlemesi, firmaların da internete yönelmesine sebep olmuştur. Firmaların bu dijitalleşmeye ayak m dijital reklamlar ile gerçekleşmekte. Sosyal medyada ve arama motorlarında, insanların ilgisini çekmek amacıyla çeşitli reklamların yapılması, dijital reklamcılığı başlı başına bir sektör haline getirdi. Bu sektör hala gelişiyor ve büyüyor. Bu sebeple dijital reklamlar hakkındaki hukuki düzenlemelerin de sürekli olarak değişmekte.

Dijital Reklamcılık Nedir?

İnternet veya dijital ortamlarda sunulan ürün veya hizmet reklamlarına dijital reklam denir. Sosyal medya platformları, arama motorları, web siteleri gibi çevrimiçi araçlar aracılığıyla yapılan her türlü pazarlama kampanyası dijital reklamcılık kapsamına girmektedir. 

Dijital Reklam Türleri

Dijitalleşmenin devam etmesi ve popüler olan platformların hızla değişmesi nedeniyle dijital reklam türleri de değişkenlik göstermektedir. Buna rağmen en temelde 5 tür dijital reklam türü karışımıza çıkıyor:

  • Display Ads (görüntülü reklamcılık): Dijital ortamda kullanıcıların karşısına fotoğraf, video veya banner olarak çıkan tüm reklamlar.
  • Sosyal Medya Reklamcılığı: Sosyal medya platformlarında yapılan tüm ücretli reklamlar.
  • SEM (arama motoru reklamcılığı): Arama motorlarına belli anahtar kelimelerin yazılması halinde arama yapıldığında kullanıcıların önüne “reklam” başlığı ile çıkan sonuçlar.
  • Native Ads (yerel reklamcılık): Sosyal medya veya web sitelerinde karşımıza çıkan tüm sponsorlu ürünler.
  • Retrageting Ads (yeniden hedefleme reklamcılığı): Bir dijtal platformu belli zamanlarda ziyaret eden kullanıcılara yönelik yapılan reklamlardır.

Örneğin bir alışveriş sitesine belli aralıklarla giren ancak bir ürün satın almayan

kullanıcının karşısına o ürünün veya sitenin tekrar çıkarılarak o kişiyi alışverişe yönlendirmek.

Dijital Reklam Ajansları

Dijital reklam ajansları, ilgili ürüne en uygun reklam ve reklam stratejilerini belirleyerek ürünün satılmasını sağlar. Bu ajanslar kendileriyle çalışmak isteyen markaların talepleri doğrultusunda birçok pazarlama faaliyeti de gerçekleştirir. Bu nedenle bu ajanslara dijital pazarlama ajansları da deniyor. Dijital reklam ajansları, internet sitelerinde reklam oluştururlar ve sosyal medya yönetimi de yaparlar. Eğer bir web sitesi oluşturacaksanız, bu ajanslardan web tasarım hizmeti de almanız mümkündür.

Dijital Reklamcılık Hakkındaki Hukuki Düzenlemeler

Dijital reklamcılık hakkında, 5651 Sayılı Kanunda bir düzenleme bulunmaktadır. Bu kanun, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu alandaki suçlarla ilgili bir kanundur. Bu nedenle dijital reklam üreticilerinin bu kanunun suç saydığı durumları dikkate alarak reklam üretmelidir.

Bir başka düzenleme ise haksız rekabet ile ilgilidir. Üretilen reklamların Türk Ticaret Kanunu bakımından haksız rekabet içermeyen reklamlar olmalıdır.

Bu kanunlar haricinde birçok yönetmelikte de dijital reklamları ilgilendiren düzenlemeler bulunmaktadır.

Dijital Reklamcılık ve  Hukuki Süreç

Dijital reklamcılık, birçok kanun ve yönetmeliğin konusunu kapsar. Bu nedenle bir dijital reklam üreticisinin bu alanda hukuki bir problemi varsa, mutlaka bir avukata danışmalıdır. Ayrıca, herhangi bir dava söz konusu olması durumda nasıl bir süreç izlenmesi konusunda bir avukata başvurmak ve süreci bu şekilde ilerletmek daha verimli olacaktır.

Berra Öztürk

Kaynakça:

https://www.edvido.com/blog/dijital-pazarlama/dijital-reklam-nedir-dijital-reklam-ornekleriyle-anlatim

https://mailchimp.com/marketing-glossary/digital-marketing/

https://ajans360.com/dijital-reklam-ajansi-nedir-2/#:~:text=Dijital%20reklam%20ajans%C4%B1%20tabiri%20normal,daha%20farkl%C4%B1%20bir%20%C5%9Fekilde%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmaktad%C4%B1r.

https://www.jurix.com.tr/article/25121

Paylaş: