Erken Emeklilik ve Yaşa Takılanlar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte yaşa takılanlar kısaca EYT nedir ve kimleri kapsar? EYT’li sayılabilmenin üç şartı vardır. Bu şartlar; sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999’dan önce olmak, emeklilik için gerekli yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim gün sayısını doldurmuş olmak.

EYT Kimleri Kapsar?

9 Eylül 1999 tarihinden önce emeklilik için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartları yerine getirmiş olmak yeterliyken 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan bir değişiklikle bu şartlara ek olarak yaş şartı da getirildi. Kısaca sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 olup prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen yaş şartını tamamlamamış insanlar EYT’li sayılmaktadır.

4447 sayılı yasanın evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde geçmişe yönelik uygulanması emeklilikte yaşa takılma mağduriyetini ortaya çıkardı. Mevcut emeklilik şartları kazanılmış haklar iken, bu değişiklikle eklenen yaş şartının geçmişe yönelik uygulanması kanunların geriye yürümezliği ilkesini ihlal etmektedir. Bunun yanı sıra aynı zamanda yasaların öngörülebilirlik ilkesi de göz ardı edilerek adaletsizlik yapılmıştır. Bu mağduriyeti gidermek adına yeni bir düzenleme yapılmamıştır. 2022 yılı bitmeden önce EYT ile ilgi yasanın çıkması beklenmektedir.

EYT Yasası

8 Eylül 1999’dan önce sigortası başlayanların o zamanki şartlara göre SSK’da 5000 gün ile kadınlarda 20 yıl, erkelerde 25 yılı tamamlayanlar emekli olabiliyorlardı. Yeni yasaya göre ise SSK’lılar için aynı şekilde en az 5000 gün prim aranıyor. Bu da demek oluyorki EYT yasasından yararlanmak için yıl ve prim şartını tamamlamış olmak gerekiyor. Şartları tamamlayan herkes EYT yasası sayesinde emekli olabilecektir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılara anında ulaşabilmek için Çitil Haber Bülteni’ne abone olun!

Şevval İŞÇAN

Kaynakça :

https://www.mevzuat.gov.tr

https://www.tbmm.gov.tr/yasama/kanun-teklifleri

http://www.sgk.gov.tr

Paylaş: