Airbnb'de Yeni Dönem: 1 Mayıs'tan İtibaren İzinsiz Evler Kaldırılıyor!

Ev sahipliğinize devam etmek için Türkiye bölgesindeki kayıtlı yerinizi 1 Mayıs tarihine kadar tescil ettiriniz!

1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla, “Airbnb Yasası” olarak bilinen güncelleme ile Airbnb gibi platformlar üzerinden 100 gün ve altı süreli konut kiralama yapmak isteyen ev sahiplerinin Turizm Konutu Ruhsatı almaları zorunlu hale geldi. Bu yasa, kısa dönem kiralamalarda daha fazla düzen ve denetim sağlamayı amaçlıyor.

Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Hakkında Güncel Bilgiler (2024) 

Kimler Başvurabilir?

 • Konutun mülkiyet sahibi veya intifa hakkı sahibi (gerçek veya tüzel kişi)
 • Üst hakkı tesis edilmek suretiyle tasarrufunda bulunan gerçek veya tüzel kişi
 • Devremülkte her dönemin tapusu olan kişi (diğer dönemlerin tapu sahiplerinden ve aynı blokta birden fazla daire varsa hepsinden muvafakat alarak)
 • Tapuda bir başkasına veya şirkete intifa hakkı (kullanım hakkı) verilmesi durumunda intifa hakkı alan kişi veya şirket (yeni tapu ile)

Başvuru Nasıl Yapılır?

Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Tapu
 • Nüfus cüzdanı sureti
 • Kira sözleşmesi (varsa)
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (5 veya daha fazla konut için)
 • Kat malikleri kurulu kararı (devremülkte ve birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda)
 • Yapı kayıt belgesi (tapusunda kat mülkiyeti, kat irtifakı olmayan arsa, bahçe, bağ, tarla vs. için)
 • İntifa hakkı belgesi (tapuya şerh düşülmüşse)
 • Yapı kullanma izin belgesi (yapı ruhsatı değil) ve taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyan (arsalar için)

Ücretler Nedir?

 • Belge Ücreti: 5000 TL
 • Plaket Ücreti: 5000 TL

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • 1 Ocak 2024’ten sonra turizm amaçlı kiralama faaliyeti başlatmak isteyenler, faaliyete başlamadan önce izin belgesi almalıdır.
 • Yeni faaliyete başlayacak olanlar izin belgesi almadan hiçbir konut faaliyet gösteremeyecek, faaliyet gösterenlere ilgili kanun kapsamında idari para cezası uygulanacaktır. (100.000 TL.) Sonrasında izin belgesi alması için 15gün süre verilir. Verilen süre sonunda belge almadan faaliyetine devam edenlere her konut için (500.000 TL.) idari para cezası uygulanır ve belge alabilmesi için yeniden 15 gün süre verilir.
 • İşyeri açma çalışma ruhsatını pansiyon olarak almış olan işletmelerin Turizm İşletme Belgesi için e devlet üzerinden Bakanlığımıza başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Üç oda altı kapasitesi olan konutların, izin belgesi almak için Müdürlüğümüze e-devlet üzerinden başvuru yapmaları durumunda yapılacak denetim esnasında ve ilgili idaresinden bilgi alınarak, pansiyon ruhsatı olduğu tespit edilenlere, idari para cezası uygulanacak olduğundan, mağduriyetlere sebep vermemek için bu durumda olanların izin belgesi için başvuru yapmamaları gerekmektedir. Pansiyon ruhsatı olmaması durumunda başvuru yapabileceklerdir. Ruhsatı olanların öncelikle ruhsatını iptal ettirmesi, daha sonra başvuru yapması gerekmektedir.
 • Aynı binada beşten fazla konut için aynı kişinin başvuru yapması durumunda, işyeri açma ve çalışma ruhsatını ibrazı gerekmektedir. Ruhsatlarda kısa süreli konaklama ya da günübirlik kiralama vb. ibareler bulunabilir. Başvuru yapılan konut sayısından bağımsız olarak, aynı binadaki toplam konut sayısının en fazla % 25’i için aynı kişi başvuru yapabilecektir.

Airbnb Türkiye’de İzinsiz Ev Kiralamak Yasal Mı?

2023 Yılından İtibaren Yeni Düzenlemeler:

Airbnb Türkiye’de 2023 yılından itibaren, konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemelere göre, Airbnb gibi platformlar üzerinden 100 gün ve altı süreli konut kiralama yapmak isteyen ev sahiplerinin Turizm Konutu Ruhsatı almaları zorunludur.

Ruhsat Alma Şartları:

Turizm Konutu Ruhsatı almak için, ev sahiplerinin öncelikle belediyeye başvuru yapmaları ve gerekli belgeleri sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında; tapu belgesi, nüfus cüzdanı sureti, vergi dairesinden alınacak vergi levhası ve oda fotoğrafları gibi belgeler yer almaktadır. Belediye tarafından yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunan konutlara Turizm Konutu Ruhsatı verilmektedir.

Yasal Olmayan Kiralamanın Sonuçları:

İzin belgesi olmadan Airbnb üzerinden ev kiralamak yasal değildir ve hem ev sahibi hem de kiracı için yaptırımlar öngörülmektedir. Kaçak konaklama yapan ev sahiplerine 1 milyon TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilmektedir. Kiracılar da yasal olmayan konaklama yaptıkları için mağduriyet yaşayabilirler. Örneğin, konaklama sırasında herhangi bir problem yaşanırsa, kiracılar yasal haklarını savunmakta zorlanabilirler.

Güvenli ve Yasal Konaklama İçin:

Airbnb’de konaklama planlıyorsanız, ev sahibinin Turizm Konutu Ruhsatı olduğundan emin olun. Bunu, ilandaki bilgilere bakarak veya ev sahibine sorarak teyit edebilirsiniz. Ayrıca, Airbnb’nin güvenlik platformunu da kullanarak konaklama öncesi araştırma yapabilirsiniz.

Sonuç olarak: Airbnb Türkiye’de yasal bir platformdur, ancak konutların turizm amaçlı kiralanması belli yasalara tabidir. İzinsiz ev kiralamak hem yasal riskler hem de mağduriyet riskleri barındırmaktadır. Bu nedenle, Airbnb’de konaklama planlarken yasal ve güvenli bir şekilde konakladığınızdan emin olun.

Airbnb uygulamasında ev sahiplerine 1 Mayıs’tan itibaren izin belgesi alınmaması halinde ilanlarının yayından kaldırılacağı ihtarı yapılmıştır.

Başvurular elektronik ortamda yapılmak ile birlikte 3 ay içerisinden izin belge başvurusu sonuçlanmaktadır.

Airbnb’de ilanları olan hak sahiplerinin 1 Mayıs’a kadar hak kayıplarına uğranmaması için başvurunuzun yapılması tavsiye edilmektedir.

Detaylı bilgi için +902122722002 WhatsApp Business işletme hesabı veya info@citil.av.tr adresine e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Turizm Amaçlı Konut İzin Belgesi Başvurusu için formu doldurunuz.

  Share:
  logo-footer