Son zamanlarda birçok ev sahibi belli oranda zam yapabildikleri için kiracısını çıkarmak istemektedir. Ancak Türk Borçlar Kanunu özellikle konut ve çatılı işyeri kiralarında kiraya verenden çok kiracının haklarını korumuştur. Kiracı, süresi içinde bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahipken ev sahibi on yıl uzama süresi dışında haklı bir sebebi yok ise sözleşmeyi feshetme yani kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip değildir.

Kiracının ve kiraya verenin sözleşmeyi feshetme süreleri belirli ve belirsiz süreli sözleşmelere göre farklılık göstermektedir.

BELİRLİ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE FESİH

Belirli süreli kira sözleşmeleri tarafların kira süresini gün, hafta, ay ya da yıl olarak belirledikleri sözleşmelerdir. 

Konut ve çatılı işyeri kiralarında belirli süreli yapılan sözleşmelerde süre bitse dahi sözleşme kendiliğinden sona ermemektedir. Kiracıya sürenin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunma imkânı tanınmıştır. Kiracı herhangi bir bildirimde bulunmazsa sözleşme aynı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılmaktadır.  

Kiraya verene ise sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmamıştır. Ancak sözleşmenin yapılmasından itibaren 10 yıl geçmesi halinde kiraya veren uzama yılının bitiminden 3 ay önce yapacağı yazılı bir bildirimle hiçbir neden göstermeksizin sözleşmeyi sona erdirebilir. Yani ev sahibi 10 yıldan önce kiracıyı keyfi bir şekilde evden çıkarma hakkına sahip değildir.

BELİRSİZ SÜRELİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE FESİH

Belirsiz kira sözleşmesi tarafların kira süresini sarih (açık) veya zımni (kapalı) bir şekilde belirmedekileri sözleşmelerdir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında belirsiz süreli yapılan sözleşmelerde kiracı her zaman genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir.

Kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Yani ev sahibi bu on yıldan önce kirayı feshetme hakkına sahip değildir.

FESİH BİLDİRİMİ NASIL YAPILMALIDIR?

Türk Borçlar Kanunu madde 348’e göre yapacağınız fesih bildiriminin geçerli olması için yazılı bir şekilde yapmanız gerekmektedir.

Çitil Avukatlık Ortaklığı Blog Sayfasında yer alan hukuk ve diğer konulardaki yazılar ilk sizin e-postanıza gelsin isterseniz Çitil Haber Bülteni’ne abone olun! 

https://www.yargitay.gov.tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/

https://www.ieko.org.tr

                                                                                                                             BEYZA AKDENİZ

Paylaş:
Index