Influencerların Sosyal Medya Üzeriinden Yapmakta Oldukları Reklamlara İlişkin Kılavuz

Günümüzde sosyal medyanın neredeyse herkes tarafından kullanılması ve en büyük kitle iletişim ve etkileşim araçlarından biri haline gelmiş olması nedeniyle büyük şirketler markalarına ilişkin reklamlarını televizyon, gazete gibi araçların yanı sıra belki onlardan da çok sosyal medya üzerinden yapmaktadır.

Şirketler yapmakta oldukları bu reklamları sosyal medyada fenomen olarak adlandırılmakta olan büyük kitleler tarafından takip edilmekte olan sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yapmaktadır. Sosyal medyada fenomen olmuş bu kişiler sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanalları aracılığı ile herhangi bir ürün ya da servis hakkındaki yaşadıklarını, deneyimlerini takipçileri ile paylaşmaları yoluyla tanıtım ve pazarlama aktiviteleri yaparak “Influencer” olarak anılmaktadır. 

Influencerlar aracılığıyla yapılmakta olan reklamların yaygınlaşması ve neredeyse her firmanın reklam yapmak için bu yolu seçmesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen kararla “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” hazırlanmış ve 05.05.2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Hazırlanmış olan bu kılavuz ile amaçlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esas alınarak sosyal medya etkileyicileri (influencerlar) tarafından yapılan ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak yürütülen incelemelerde esas alınacak kuralların belirlenmesidir. Zira geçmişte sosyal medya üzerinden influencerların yapmış oldukları reklamlarda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan lisanssız ürünlerin reklamlarının yapıldığı veya başka markaların marka hakkına tecavüz oluşturmakta olan ürünlerin reklamının yapıldığı görülmüş ve söz konusu durumlar birçok eleştirilere neden olmuştur. Sosyal medyanın hayatımıza dahil olması ile sosyal medya ile ilgili düzenlemelerin yapılması zaruri hale gelmiş olup, son kılavuz da bu ihtiyaç doğrultusunda hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Konu ile ilgili haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicinin korunmasına ilişkin ek düzenlemeler yapılması ve konuya ilişkin yaptırımların öngörülmesi muhtemeldir.

Konuya ilişkin duyuru metnine ve yayınlanmış olan kılavuza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Paylaş: