Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi UETS

UETS –ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ NEDİR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu değiştirilen 7/a maddesi ve 06.12.2018 tarihinde yayınlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistem Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) olarak adlandırılır. 

TEBLİGAT ZORUNLULUĞU OLAN ŞİRKETLER VE ŞAHISLAR

6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği “Zorunluluğa tabi olan gerçek veya tüzel kişiler için PTT, elektronik tebligat sisteminin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili kurum, kuruluş veya birliklerden ister. İlgili kurum, kuruluş veya birlikler, talep edilen bilgi ve belgeleri PTT’ye göndermek zorundadır.” ifadesi gereği Ticaret Bakanlığı’na ait bilgiler Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilmiş olup, PTT A.Ş. tarafından açılan hesaplar Ticaret Bakanlığı’na iletilmiştir. Şirketler Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne Ticaret Bakanlığı’na bildirmiş oldukları Kanuni İşlem Yetkilileri ile giriş yapıp şirket hesaplarını aktif edebileceklerdir.

ŞİRKETLERİN E-TEBLİGAT SİSTEMİNDE AKTİF EDİLEBİLMESİ İÇİN; 

  • Aktivasyon işleminin Ticaret Bakanlığı’na bildirilmiş Kanuni İşlem Yetkilileri (sınırsız yetkili) tarafından yapılması gerekmektedir. www.etebligat.gov.tr sitesinde “Elektronik Tebligat Alma Zorunluluğu Olan Şirketler İçin Kullanım Kılavuzu” nda yer alan yönergeler izlenerek şirketin UETS hesabını aktif hale getirebilir.
  • Kanuni işlem yetkilisi tarafından öncelikle www.etebligat.gov.tr sitesinden Online başvuru/Şirket İşlem yetkilisi işlem adımları ile devam edilerek e-imza, e-devlet ya da mobil imza(Turkcell, Türk Telekom) ile giriş yöntemlerinden birisi seçilerek sisteme kayıt işlemi gerçekleştirilmelidir.
  • Şirketlerin UETS’ye eklenmesi için  ptt.etebligat.gov.tr  adresine e-imza, e-devlet ya da mobil imza ile giriş yapılmalıdır. Sonrasında  UETS Portalinde sağ üst kısımdan Hesap Yetki Bilgileri alanına tıklanarak  yetkilisi olunan tüzel kişilik hesapları listelenmelidir.
  • Eğer yetkili olunan bir hesap mevcut ise listelenecektir. Yetkilisi olarak işlem yapmak istenilen şirketin sağ tarafında bulunanYetkili Olarak Atan düğmesi tıklanmalıdır. Çıkan onay mesajı için Evet butonunu tıklanmalıdır. Yetkili olarak atanma işlemi gerçekleştirildikten sonra Aktif Et butonu tıklanmalıdır. Yetkili olarak atandıktan sonra, artık söz konusu şirket hesabı aktif olacak ve E-Tebligat alımı yapılabilecektir.

HESAP YETKİ BİLGİLERİ – ŞİRKET AKTİF BUTONU YOKSA

Şirketin sınırsız yetkilisinin https://ptt.etebligat.gov.tr .adresine girmesinden sonra şirketin UETS hesabının Hesap Yetki Bilgileri menüsünde görülmemesi halinde bağlı bulunan ticaret odasından şirkete ait dosyanın tamamının güncellenmesi talep edilmelidir.

Bilgiler güncellendiği halde şirket görülemiyorsa veya PTT Merkezi aracılığı ile yetkili ekleme işlemi yapılmak isteniyorsa Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’ne şirket adına ana işlem yetkilisi olarak tanımlanabilmeniz için aşağıdaki yer alan evraklarla PTT MERKEZİNE gitmeniz gerekmektedir:

(Eklenmek isteyen kişi ya da kişilerin  şahsi müracaat etmeleri gerekmektedir.)

  • Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
  • Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (Aslı kontrol için getirilecek).
  • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmî belge.
  • Ek’ te yer alan form ve dilekçe (Kanuni İşlem Yetkilisi (Ana İşlem Yetkilisi) tarafından doldurulacak)

PTT Merkezi tarafından eklenen işlem yetkilisi daha sonra şirket hesabını ptt.etebligat.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak sağ üst köşede yer alan profil resminden Hesap Yetki Bilgileri menüsüne erişim sağlayarak hesabı aktif edebilecektir.

Bize danışmak için lütfen iletişim kurun.

Paylaş: